№ 30 (2011)

Зміст

ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ ЯК НЕОБХІДНИЙ ФАКТОР УСПІХУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
А.В. Асаніна
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ НА РИНКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ PDF
К.В. Балан, М.П. Висоцька
ІННОВАЦІЙНО – ІНВЕСТИЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АЕРОПОРТІВ УКРАЇНИ PDF
К.М. Бондар
МЕТОД РОЗРАХУНКУ ЛІЗИНГОВИХ ПЛАТЕЖІВ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ БЕЗЗБИТКОВІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІЗИНГОВИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ PDF
К.В. Чепей
ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ PDF
І.В. Федулова
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ КЛАСТЕРІВ В УКРАЇНІ PDF
Л.М. Ганущак-Єфіменко
ОЦІНКА СТРАТЕГІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ БЕНЧМАРКІНГУ PDF
В.Є. Командровська, А.І. Градун
УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ВИТРАТАМИ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Л.М. Гурч, Г.В. Соломенко, Л.Ю. Корінна
СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА СУЧАСНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Т.М. Іванюта
ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ PDF
Г.В. Жаворонкова
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА АГРАРНОЇ СФЕРИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ: СТРАТЕГІЯ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ PDF
В.О. Жмуденко
НАПРЯМКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ ГАЛУЗІ PDF
С.Г. Мізюк, А.О. Кавун
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
О.В. Різниченко, О.В. Копилова
ВПЛИВ ФОРМИ НАДХОДЖЕННЯ ПОВІТРЯНОГО СУДНА ДО ПАРКУ АВІАКОМПАНІЇ ТА СЦЕНАРІЮ РОЗВИТКУ КОН’ЮНКТУРИ РИНКУ НА ВИБІР МЕТОДУ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ PDF
В.О. Миронюк, А.О. Козлова
АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АВІАКОМПАНІЙ-ЛІДЕРІВ УКРАЇНИ PDF
О.В. Копилова, Н.М. Кравчук
ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ ПАРКІВ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН ВІТЧИЗНЯНИХ АВІАКОМПАНІЙ PDF
В.О. Миронюк, І.О. Кругляк
ЗЛИТТЯ І ПОГЛИНАННЯ ЯК НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ КОМПАНІЙ PDF
О. Кутейніцина
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ФАКТОРІВ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ПАРАМЕТРИ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ PDF
Т.А. Левковська
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ІНТЕГРОВАНИХ СТРУКТУР БІЗНЕСУ PDF
І.М. Мягких
АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ТА ВПЛИВ НА НИХ СУЧАСНОГО РИНКУ УКРАЇНИ PDF
Л.В. Марценюк
КЛАСИФІКАЦІЯ ФЛУКТУАЦІЙ ТА МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ СТІЙКОСТІ КОРПОРАЦІЙ PDF
В.М. Марченко
ДОСЛІДЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ РИЗИК ПІДПРИЄМНИИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
В.Ю. Матяш, М.П. Висоцька
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ІДЕЙ В АВІАПІДПРИЄМСТВІ PDF
В.В. Матвєєв, М.О. Шевченко
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПАРАМЕТРІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ PDF
М.І. Міщенко
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ АВІАБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
О.Г. Михайлова
БІЗНЕС-ПРОЦЕСИ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА МЕТОДИ УДОСКОНАЛЕННЯ PDF
В.Є. Командровська, О.Ю. Морозенко
МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АЕРОПОРТІВ PDF
А.С. Назаренко
ОСНОВНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Н.Л. Олех
МІЖНАРОДНІ КОНКУРЕНТНІ ВІДНОСИНИ КРАЇН В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ PDF
В.І. Охота
ЗНАЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИ ВИЗНАЧЕН-НІ КЛЮЧОВИХ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ПЛАН ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
П.В. Пузирьова
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ PDF
Ю.А. Сагайдак, Т.Б. Харченко
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ АВТОТРАНСПОРТНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ PDF
І.В. Шевченко
СУТНІСТЬ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Т.Н. Шкода, Ю.О. Падалко
ВПРОВАДЖЕННЯ ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ. ПЕРЕВАГИ ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ PDF
О.І. Шуляк, О.О. Костриця
УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОВІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Н.В. Зінченко, Н.М. Кравчук
СУТНІСТЬ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ ЯК ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ PDF
М.О. Змієнко
ЄДИНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ВНЕСОК В КОНТЕКСТІ НАРАХУВАНЬ ТА УТРИМАНЬ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ PDF
О.М. Бондаренко, А.П. Зубченко


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована