Том 3, № 31 (2010)

Зміст

Динамічні характеристики вхідного комплементарного каскаду двотактного підсилювача постійного струму PDF
О Д Азаров, C. B. Богомолов, В. А. Гарнага 5-13
Програмні компоненти проектування діаграм UML PDF
В. М. Боровик, O. I. Труш, О. М. Крива 14-19
Інформаційні технології в задачах гідродинаміки PDF
В. М. Буйвол, Н. Б. Фоміна, В. В. Наконечна 20-25
Використання методу Хольта для аналізу часових рядів PDF
О. С. Васильєв, О. С. Лилка 26-29
Проблеми картографічної підтримки автоматизованої системи комплексного захисту аеропорту PDF
М. І. Васюхін, О. І. Запорожець, В. Д. Гулевець, А. М. Касім, Н. М. Чукаріна 30-38
Консолідація та віртуалізація в сучасних мережах центрів обробки даних PDF
В. П. Гамаюн, В. Н. Боровик, Д. В. Боровик 39-43
Дослідження продуктивності обчислень при чисельному розв’язанні аеродинамічних задач у розподіленому обчислювальному середовищі PDF
О. М. Глазок 44-47
Методи і технології управління корпоративними комп’ютерними мережами PDF
И. А. Жуков, А. С. Савченко, И. П. Кудзиновская 48-52
Послідовний метод оцінювання параметру масштабу щільності розподілу ймовір-ностей PDF
М. Ю. Заліський 53-57
Системний аналіз прикладних задач розподіленої передачі даних PDF
А. Ю. Зиатдинов, О. В. Толстікова, Т. В. Холявкина 58-64
Засоби керування потоками даних у розподілених обчислювальних системах PDF
О. В. Іванкевич, В. В. Лукашенко 65-69
Функціональна цілісність і прямий метод оцінки рівня параметричного резерву-вання системи електропостачання сучасного повітряного судна PDF
С. С. Ильенко 70-76
Застосування технології предметно-орієнтованого моделювання для проектування мета матеріалів PDF
В. І. Межуєв 77-82
Ідентифікація аномальних станів трафіку комп'ютерних мереж на основі парадиг-ми багатовимірних мереж PDF
Ю. Н. Минаев, Н. Н. Гузий, О. Ю. Филимонова 83-89
Вибір інвестиційного портфеля в умовах невизначеності на підставі методів і моделей нечіткого лінійного програмування в тензорному базисі PDF
Ю. І. Мінаєва 90-99
Оцінка результативності процесів експлуатації авіаційної техніки PDF
А. О. Мусиенко, О. В. Соломенцев 100-103
Управління корпоративною мережею при наявності запізнювання керуючої інформації PDF
А. А. Нагурный 104-108
Математична модель та методика визначення тензорних констант стану феромагнітних полікристалічних матеріалів PDF
О. М. Петрищев, М. А. Мелешко, В. О. Трохимець 109-121
Нейромережева технологія класифікація функцій еталонної моделі взаємодії відк-ритих систем PDF
М. К. Печурін, Л. П. Кондратова, С. М. Печурін 122-131
Раціональний вибір параметрів і структури корпоративних інформаційно-обчислювальних мереж для трубопровідних систем PDF
А. В. Пономаренко 132-138
Ентропійна оцінка похибок вимірювання в автоматизованих системах контролю PDF
О. М. Сукач 139-141
Аналіз затримок в каналі зв’язку в залежності від його якості PDF
О. П. Ткаліч, О. П. Нечипорук, П. О. Андрухович, Є. С. Таран, М. Л. Бліновська 142-147
Підвищення продкуктивності бездротових мережна основі керування порогом фрагментації пакетів даних PDF
Е. П. Толстикова, А. К. Хемраев 148-151


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

ISSN 2073-4751