Обчислення значень гіпергеометричних функцій в автоматизованих системах обробки даних

Л. В. Рибачук

Анотація


В роботі запропоновано методику обчислення значень гіпергеометричної функції, яка визначається через гамма-функції Ейлера. Досліджуються відомі варіанти подання гамма-функції Ейлера з точки зору можливості їх використання для обчислення значень цієї функції. Експериментально досліджено вплив значень параметрів, що входять в ці подання, на точність обчислюваних значень

Посилання


ЛебедевН. Н. Специальные функции и их приложения. - М.: Физматгиз, 1963.-358 с.

Table of the Gamma Function for Complex Arguments. - National Bureau of Standards Applied Mathematical Series 34 Issued August 6,1954. - 108 p.

Математическая энциклопедия (гл. ред. И. М. Виноградов). - М.: Советская энциклопедия, т.1,1977. - 1152 с.

Сонин Н. Я. Исследования о цилиндрических функциях и специальных полиномах. - М.: Гос. изд-во техникотеоретической лит-ры, 1954. - 244 с.

Лаврентьев М. А., Шабат Б. В. Методы теории функций комплексного переменного. - М.: Наука, 1973,- 736 с.

Люк Ю. Специальные математические функции и их аппроксимации. - М.: Мир, 1980. -608 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

ISSN 2073-4751