Метод виявлення PR-впливу через Інтернет ЗМІ

Мирослав Олександрович Рябий, Олег Анатолійович Хатян, Сергій Петрович Багацький

Анотація


Розглядається інформаційний простір, утворений інформаційним потоком повідомлень Інтернет ЗМІ. В основі роботи лежить гіпотеза про відмінність трендів тематичних інформаційних потоків типу неупередженого інформування та «PR-вплив» у характеристичному просторі лінгвістичних ознак. Наведено метод розподілу загального інформаційного потоку на складові тематичні потоки, та спосіб відокремлення тематичних потоків з лінгвістичними ознаками «PR-впливу». Наведені дані попередніх емпіричних досліджень дозволяють оцінити граничні умови для прийняття рішення щодо показника наявності «PR-впливу» тематичного потоку. Також аналіз наведених результатів показує наявність зв’язку окремих тематичних трендів, отриманих у результаті застосування нашого метода. Цей факт відкриває можливості теорії складних мереж для реконструкції топології реального інформаційного простору та проведення якісного аналізу інформаційних потоків.

Ключові слова


інформаційний простір; інформаційний потік; інформаційний вплив; інформаційна операція; метод виявлення PR-впливу; тематичний тренд; тематичний вектор; складні мережі

Посилання


Горбулiн В.П., Додонов О.Г., Ланде Д.В. Iнформацiйнi операцiї та безпека суспiльства: загрози, протидiя, моделювання: монографiя. — К.: Iнтертехнологiя, 2009. — 164 c.

Ланде Д.В. Тренди відображення інформаційних операцій в інформаційному просторі / Д.В. Ланде // Інформація і право, 2013. — № 1 (7). — C. 82-88.

Грайворонська А.М. Дослідження інформаційних потоків, як динамічних мультиагентних систем. / А.М. Грайворонська, Д.В. Ланде // Системный анализ и информационные технологии: матер. 17-й Междунар. науч.-техн. конф. SAIT 2015, Киев, 22-25 июня 2015 г. / УНК «ИПСА» НТУУ

«КПИ». — К.: УНК «ИПСА» НТУУ «КПИ», 2015. — C. 62-63.

Додонов О.Г. Мультиагентная модель поведения тематических информационных потоков / Додонов О.Г., Ланде Д.В. // Материалы 6-ой Всероссийской мультиконференции — 2013. — Т. 4, № 6. — С. 102–107.

Шумка А.В. Інформаційно-мережева війна – нова форма міждержавного протиборства початку ХХІ ст. [Електронний ресурс] / А.В. Шумка, П.П. Черник // Військово-науковий вісник. — 2013. — Вип. 19. — С. 243-255. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vnv_2013_19_ 20.pdf.

Рябий М. Модель виявлення PR-впливу через публікації в інтернет ЗМІ. [Електронний ресурс] / М. Рябий, О. Хатян, С. Багацький // Безпека інформації. — 2015. — Т.21, № 2. — С.131-139. – Режим доступу: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/ Infosecurity/article/view/8731/10703.

Хатян О.А. Алгоритм побудови «тем дня» Інтернет ЗМІ / О.А. Хатян // Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. — № 2 (18), 2015 — С. 110-123.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN  2411-071X (Online), ISSN 2225-5036 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory