Моделювання систем візуальної інформації в середовищі транспортних центрів

Октябрина Чемакіна, Лілія Гнатюк

Анотація


Виявлено специфіку моделювання систем візуальної інформації в середовищі транспортних центрів, яка полягає в системному охопленні досліджуваних об'єктів і має право на індивідуальну неповторність та своєрідність застосовуваних методів і створеного творчого продукту.

Аналіз проблем створення систем візуальної інформації, багаторічний досвід їхнього проектування за власними апробованими методологічними підходами дозволяють сформулювати авторське уявлення моделювання систем візуальної інформації, базовану на факторах створення систем візуальної інформації і заходах з їхнього застосування.

Основне завдання моделювання систем візуальної інформації транспортних центрів - забезпечення трьох аспектів проектування: інформації щодо у та використання соціально орієнтованих інформаційних технологій.

Принципи, методи і засоби моделювання систем візуальної інформації транспортних центрів мають безпосереднє відношення до всіх стадій створення і використання систем: аналізу, проектуванню, розробці, експериментальним дослідженням і випробуванням, оцінці, функціонуванню обладнання. Визначаючим є проектування і, зокрема, моделювання, тобто тісно пов’язана з наукою та інженерією діяльність зі створення прототипу, прообразу елементів або процесів системи.

Однією з характерних рис формування систем візуальної інформації є їх достатньо швидке моральне старіння. Вони постійно потребують розширення, розвитку, модернізації і поліпшення. Наразі потребою часу стає створення більш маневреної системи візуальної навігації транспортних центрів, яка буде життєздатною за будь-яких змін соціальних запитів. Для проектування систем візуальної інформації, що можуть бути адаптовані до певних змін, етап моделювання є найбільш необхідним і актуальним, оскільки забезпечує перевірку і прогнозування якісних та кількісних показників кожного окремого варіанту проектного рішення.

Ключові слова


Системи візуальної інформації; Середовище; Дизайн; Моделювання; Засоби адаптації об’єктів систем; Транспортні центри

Посилання


Голобородько В.М., Рубцов А.Л., Чемакіна О.В. Формування знакових інформаційних систем методами екологічного дизайну // Теорія і практика дизайну: збірник наук. праць, вип. 13. – Київ, НАУ, 2017. – с.90-104.

Гнатюк Л. Композиційні прийоми як основа візуального сприйняття інтер’єру інформаційним суспільством / Л.Р. Гнатюк, С.Б. Гупаловська // І Міжнародний науково-практичний конгрес «Міського середовище ХХІ сторіччя. Архітектура. Будівництво. Дизайн», 6 Симпозіум «Сучасний дизайн населеного середовища». Україна, Київ, 10-14 лютого 2014. Тези доповідей. – К.: НАУ, 2014. C.230

Гнатюк Л.Р. Візуальна комунікація як важлива складова дизайну в аеровокзальних комплексах / Л.Р. Гнатюк, О.В. Кравченко // Візуальність у контексті культурних практик. Матеріали другої Всеукраїнської науково-практичної конференції (13-14 жовтня 2011 року) - Черкаси, Брама-Україна, 2011. - С. 141-144

Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Частина 1. Принципи проектування знаків безпеки для робочих місць та місць громадського призначення (ISO 3864-1:2002, IDT) : ДСТУ ISO 3864-1:2005. – [Чинний від 2006-10-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2008. – 23 с. – (Національний стандарт України).

Основні принципи створення графічних символів, використовуваних на обладнанні. Частина 1. Створення оригіналів символів (ISO 80416-1:2001, IDT) : ДСТУ IEC 80416-1:2005. – [Чинний від 2006-07-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 14 с. – (Національний стандарт України).

Pozdniakov S.V., Kuzmin O.V., Kiiko V.V., Korenets Y.M. Definition of the role of business modelling in the building of a management information system // Strategies for Economic Development : The experience of Poland and the prospects of Ukraine : collective monograph / edited by A. Pawlik, K. Shaposhnykov, in 2 Vol. / State University of Jan Kochanowski. – Kielce, Poland: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. – Vol. 2. – P. 231-245.

Рубцов А.Л., Свірко В.О., Чемакіна О.В. Дизайн систем візуальної орієнтації міського середовища // Міське середовище – ХХІ сторіччя. Архітектура. Будівництво. Дизайн. Тези доповідей ІІІ Міжнародного науково-практичного конгресу. Київ, НАУ. 2018. – с. 185-187.

Свірко В.О., Рубцов А.Л., Чемакіна О.В. Дизайн-ергономічні чинники створення візуальних інформаційних систем / Теорія та практика дизайну: збірник наукових праць / Технічна естетика – К.: «Компрінт», 2018. – вип. 15. – с. 126-152.

Чемакіна О.В., Рубцов А.Л., Свірко В.О., Олійник О.П. Дизайнерська діяльність: системи візуальної інформації. – Київ, УкрНДІ ДЕ, 2017. – 191 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Без Похідних 4.0 Міжнародна.