Метал як формотворчий чинник в дизайні заповнення в’їзних брам громадських та житлових об’єктів

Ганна Володимирівна Новік

Анотація


У статті досліджено основні формотворчі чинники, що впливають на дизайн заповнення в’їзних брам громадських та житлових об’єктів, виконаних з металу. Проаналізовано архітектурно-композиційні вирішення сучасних проектів металевих воріт, визначено чинники формоутворення, застосовані у досліджуваних зразках у зв’язку з використаною технологією. Запропоновано умовно розділити сучасні дизайнерські вирішення заповнень в’їзних брам на чотири групи за зв`язком матеріалів, способів виготовлення та художнього образу: виготовлені традиційними способами у традиційних формах – таких, що відтворюють або наслідують формоутворення історичних стилів; виготовлені традиційними способами у сучасних формах; виготовлені сучасними способами у сучасних формах; виготовлені сучасними способами у традиційних формах. В результаті аналізу закономірностей використання металу в дизайні заповнення в’їзних брам визначені чинники, які впливають на формоутворення виробів і які необхідно враховувати в процесі проектування: функціональний чинник (призначення), чинник архітектурно-будівельної ситуації, концептуальний чинник, конструкторсько-технологічний, чинник вибору матеріалу, географічний (кліматичний) чинник, економічний чинник.

Ключові слова


Метал; Сплав; Художній образ; Дизайн середовища; В’їзні брами; Ворота; Огородження; Формоутворення; Металоконструкції; Властивості; Кування; Лиття; Технологія

Посилання


Бойчук А. В. Пространство дизайна / Бойчук А. В. — Харьков, Новое слово, 2013 — 368 с.

Базилевский А. А. Технология и формообразование в проектной культуре дизайна: Влияние технологии на морфологию промышленных изделий: дис. канд. искусствов.: 17.00.06 / Базилевский А. А. — Москва, 2006. — 191 с.

Гейльбурт Л., Видиэлла А.-С. Художественная ковка. Дизайн. СПб.: Арт-Родник, 2010. – 216 с.

Двери, ворота, калитки / Пер. с исп. – М. : Издательский дом «Ниола 21-й век», 2006. – 128 с.

Косенко Д.Ю. Система факторов формообразования в дизайне интерьера как основа методики построения процесса. [Электронный ресурс]– Режим доступа: http//www.metaform.com.ua.

Косо Й. Изгороди, заборы, ограждения: Материалы, технология, дизайн: Контэнт, 2008. 160 с.

Курбатов Ю. И. Очерки по теории формообразования: курс лекций / Ю. И. Курбатов ; СПбГАСУ. – СПб., 2015. – 132 с.

Ленсу Я.Ю. Факторы формообразования объектов предметного мира / Я.Ю. Ленсу // Инновационные образовательные технологии. 2014. № 3 (39). С. 73-79.

Новік Г.В. Способи виготовлення як передумови створення художнього образу металевих огороджувальних конструкцій в дизайні інтер`єру / Теорія та практика дизайну: з. наук. праць. Технічна естетика. К.: «Компрінт», 2018. Вип. 15. С.97-108.

Обертас О.Г. Решетки Владивостока. Альбом. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2002. – 90с.

Подольский Ю.Ф. Заборы. Изгороди. Ворота. Калитки: Харьков, 2011. 192 с.

Christina Kotchemidova The Culture of the Fence: Artifacts and Meanings https://www.researchgate.net/publication/288950574 The_culture_of_the_fence_artifacts_and_meanings

Crime Prevention Through Environmental Design https://www.thebalancesmb.com/crime-prevention-through-environmental-design-394571

History of Gates and Railings August 04, 2011 By The Victorian Emporium https://www.thevictorianemporium.com/publications/ history/ article/history_of_railings

Joseph Daly Landscape Architect & Pechet and Robb Art and Architecture Ltd. Guidelines for Fences, Gates and Shutters, 2010. 11 P.

Southworth M. Streets and the shaping of towns and cities / Michael Southworth, Eran Ben-Joseph. 2003. Р. 209

Федорова, Т. Ю. Экспериментальное формообразование в дизайне : Дис. канд. искусств: 17.00.06 : – М., 2011. – 188 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Без Похідних 4.0 Міжнародна.