Основні чинники і умови, що визначають особливості формування сучасних інтер’єрів цивільних будівель

Вадим Адільєвич Абизов, Світлана Сергіївна Кисіль

Анотація


У статті висвітлено основні чинники, що визначають особливості формування та впливають на функціонально-планувальні, художньо-естетичні рішення сучасних інтер’єрів цивільних будівель. За базові – зовнішні чинники впливу, що відповідають об’єктивним умовам, тобто умовам, отриманим як завдання на дизайн-проектування внутрішнього середовища цивільних будівель (далі – ВСЦБ) у роботі визначено: соціально-економічні, природно-кліматичні, містобудівні, екологічні та матеріально-технічні. Група внутрішніх чинників впливу, так званих елементів вирішення формування ВЦСБ, відноситься до етапу дизайн-проектування і поділена на підгрупи: типологічні, ергономічні, психоемоційні, культурологічні і технологічні. Група зовнішніх і внутрішніх чинників та умови їх змін відрізняються різноманітною динамікою розвитку в часі, а також різним впливом на дизайн-рішення інтер’єрного простору цивільних будівель.

Ключові слова


Сучасний дизайн інтер’єру; Цивільні будівлі; Чинники впливу; Тенденції змін; Особливості формування

Посилання


Куцевич В. В. Архітектурна типологія та нормативно методична база проектування цивільних будівель та споруд / В. В. Куцевич // зб. наук. праць Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель. – Київ: КиївЗНДІЕП, 2001. – С. 12-21.

Абизов В. А. Теорія розвитку архітектурно-будівельних систем [Текст]: [монографія] / Вадим Абизов. – Київ: [б. в.], 2009. – 240 с.: рис., фотоіл. – Бібліогр.: с. 197-202. – ISBN 966-602-155-2

Чернявський В. Г. Особливості розміщення творів мистецтва при комплексному формуванні інтер’єру громадських будівель / В. Г. Чернявський // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. - 2010. – Вип. 24. – С. 437-441.

Боднар О. Я. Актуальні проблеми сучасної теорії дизайну / О. Я. Боднар // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини. – 2005. – Вип. 2. – С. 22-27.

Даниленко В. Я. Дизайн: Підручник. – Харків: ХДАДМ, 2003. – 320 с.

Олійник О. П. Основи дизайну інтер'єру: навч. посіб. / О. П. Олійник, Л. Р. Гнатюк, В. Г. Чернявський. – Київ: НАУ, 2011 – 228 с.

Рождественская Е. С. Принципы включения архитектурного объекта в среду (на примере контактных зон городов): автореф. дис. ...канд. арх./ Е. С. Рождественская. – Москва, 2007. – 22 с.

Смоляр И. М. Экологические основы архитектурного проектирования / И. М. Смоляр, Е. М. Микулина, Н. Г. Благовидова.  Москва: Академия, 2010. – 157с.

Воскресенский И. Н. Гармония и экология: пути интеграции / И. Н. Воскресенский. – Ландшафтная архитектура. Дизайн. – 2004. – No3. – С. 66 – 74.

Красновський В. М. Гуманізація шкільної освіти: психологічний вимір / АПН України, Інститут психології ім. Г. С. Костюка. – Київ: Наукова думка, 2007. – 143 с.

Левчук Л. Т. Основи естетики: навч. посіб / Л. Т. Левчук, О. І. Оніщенко. – Київ, 2000. – 271 с. – (Вища школа).


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Без Похідних 4.0 Міжнародна.