Скульптура у православних надгробках

Вікторія Феліксівна Ус

Анотація


Проаналізовано зразки мистецтва художньої пластики, а саме скульптури, сакральних пам'ятків Лук’янівського меморіального заповідника, багато з яких перебуває в залишковому стані. Здійснено аналіз і опис зразків. Розглянуто їхні стильові, композиційні та семантичні риси, скульптури з металу. Підтверджено, що художньо-декоративні і конструктивні форми надгробків з скульптурними завершеннями являють собою унікальні зразки української сакральної культури. Підкреслено спільність їх композиційних і технологічних якостей з статуарними виробами, що оздоблювали садово-паркові композиції, інтер’єри, фасади міських будівель. Акцентовано увагу на особливості розвитку православних надгробних пам'ятників зазначеного періоду. Побіжно висвітлено еволюційні зміни у розвитку сакрального мистецтва, зокрема конструктивних, технологічних та художніх уподобань даного періоду під впливом чинників національних тенденцій.

Ключові слова


Скульптура; Малі архітектурні форми; Надгробок; Сакральна меморіальна пластика; Композиційні особливості; Стильові риси

Посилання


Голан А. Миф и символ: Русслит, 1993. – 375с.

Горкавий С. Київ: фотоальбом: Мистецтво, 1999. – 112 с.

Енциклопедія некрополезнавства/автор-упорядник В. Жадько. – Київ, 2013. – 706 с.

Жіллет А. Нове мистецтво як світова естетика. Кур’єр Юнеско. 1990. Вип.10. С. 10.

Сіткарьова О. До питання про надмогильні плити некрополя Успенського собору Києво-Печерської лаври. Мистецтвознавство України. 2006. Вип. 6–7. С. 503–510.

Хмельницька Л. Ренесансна статуарна та рельєфна пластика: витоки та ґенеза становлення. Переяславський літопис. 2014. Вип. 5. С. 75–79.

Шилов Д. Материалы к “Русскому провинциальному некрополю великого князя Николая Михайловича по украинским губерниям”. Київська старовина: науковий історико-філологічний журнал. Вересень-грудень 2009 р .Вип. 5–6 (339–340). С. 182–194.

Яковлєв М.І. Композиція + геометрія. Київ: Каравела, 2007. 240 с.

Козак К.В. Дизайн особливості польських надгробків кладовищ ХVІІ–ХХ ст. на теренах давньої Волині. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://designerkozak.jimdo.com


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Без Похідних 4.0 Міжнародна.