Фактор стандартизації в ергодизайні

Анатолій Львович Рубцов, Володимир Олександрович Свірко, Тетяна Федорівна Шмельова

Анотація


Ціллю ергодизайнерської діяльності є оптимізація ергономічних та дизайнерських вимог до об’єктів, забезпечення умов формування засобів і способів підтримки необхідної комфортності і працездатності операторів, які використовують компоненти проектованих систем чи обслуговують їх. За цих позиций доцільно проектувати цілісні системи «людина-техніка-середовище», а не тільки вироби, або технічні засоби, які лише на стадії їхнього практичного «прилаштування» до людини стають компонентами цих систем. У разі застосування такого підходу відкриваються принципово нові можливості для підвищення ефективності життєдіяльності операторів і функціонування систем в цілому. Розроблення ергодизайнерських нормативних документів з різних напрямків діяльності людини, але підпорядкованих цілям, викладеним у перших реченнях цієї анотації, є визначальним фактором успішного втілення зазначених положень.

В статті визначені головні напрямки стандартизації та ергодизайнерського проектування, проаналізовані цілі стандартів, зокрема у сфері ергодизайну, розроблених останнім часом, та чинних на сьогодні. Доведено, що ергодизайнерські вимоги, показники і заходи є обов’язковими для врахування в проектній діяльності, а їхня регламентація у вигляді національних дизайн-ергономічних стандартів обумовлює значне підвищення ефективності та культури ергодизай-нерського проектування, оптимізує генерацію ергодизайнерських задумів, розробок. Однак вкрай низька освіченість практикуючих дизайнерів, фахівців з ергодизайну в питаннях стандартизації та, головне, специфіці застосування нормативних документів у своїй професійній діяльності, нівелює позитивні аспекти унормування в ергодизайні.

В статті обґрунтовується нагальна потреба проведення робіт з оволодіння існуючою нормативною базою за програмами відповідних дизайнерських та ергодизайнерських спеціалізацій у вищих навчальних закладах та необхідність активного інформаційного забезпечення фахівців даними щодо уведення в дію як нових ергодизайнерських нормативних документів, так і практичного оволодіння цими стандартами, специфікою ергодизайнерської стандартизації у цілому. Авторами стисло проаналізована специфіка і зміст основних чинних на сьогодні в Україні національних дизайн-ергономічних стандартів, а також стандартів, що встановлюють класифікацію і типову номенклатуру дизайн-ергономічних показників якості виробів, регламентують методи контролювання якості промислової продукції, загальні вимоги дизайну і ергономіки до окремих видів об’єктів та робочих місць.

Ключові слова


Дизайн; Ергодизайн; Ергодизайнерське проектування; Дизайн-ергономічне оцінювання; Ергодизайнерські вимоги та показники; Стандартизація; Гармонізація; Національні ергодизайнерські стандарти

Посилання


Герасимов Б.М., Златопольський Л.О., Пятков Ю.П., Рубцов А.Л., Свірко В.О., Сьомкін В.В., Шац І.В., Бойчук О.В., Голобородько В.М., Ремізовський Л.В. ДСТУ 3963-2000 Дизайн і ергономіка. Класифікація і номенклатура дизайнових та ергономічних показників якості побутових машин та приладів / Київ, Держ-споживстандарт України, 2000. – 19 с.

Шейко М.І., Златопольський Л.О., Пятков Ю.П., Рубцов А.Л., Свірко В.О., Шац І.В., Ноговіцин О.В., Ремізовський Л.В. ДСТУ 4055-2001 Дизайн і ергономіка. Номенклатура дизайнових та ергономічних показників якості продукції виробничо-технічного призначення / Київ, Держспоживстандарт України, 2001. – 12 с.

Рубцов А.Л., Свірко В.О., Глебов А. ДСТУ 7247:2011 Дизайн і ергономіка. Експертиза якості промислової продукції. Основні положення / Київ, Держспоживстандарт України, 2012. – 17 с.

Рубцов А.Л., Свірко В.О., Ашеров А., Бойчук О., Голобородько В. ДСТУ 7298:2013 Дизайн і ергономіка. Правила оцінювання естетичного рівня якості промислової продукції / Київ, Мінекономрозвитку України, 2013. – 13 с.

Рубцов А.Л., Свірко В.О., Бойчук О., Голобородько В. ДСТУ 7895:2015 Дизайн і ергономіка. Правила оцінювання ергоно-мічного рівня якості промислової продукції / Київ, ДП «УкрНДНЦ» України, 2016. – 14 с.

Рубцов А.Л., Свірко В.О. ДСТУ 7896:2015 Дизайн і ергономіка. Правила оцінювання функційного рівня якості промис-лової продукції / Київ, ДП «УкрНДНЦ» України, 2016. – 18 с.

Рубцов А.Л., Свірко В.О. ДСТУ 8603:2015 Дизайн і ергономіка. Правила оцінювання рівня якості автоматизованих робочих місць / Київ, ДП «УкрНДНЦ» України, 2016. – 10 с.

Рубцов А.Л., Свірко В.О., Ремізовський Л.В., Ашеров А. ДСТУ 7245:2011 Дизайн і ергономіка. Кодування зорової інформації. Загальні ергономічні вимоги / Київ, Держспоживстандарт України, 2012. – 8 с.

Ремізовський Л., Рубцов А., Свірко В. ДСТУ 7246:2011 Дизайн і ергономіка. Сигналізатори звукові немовних повідомлень. Загальні вимоги ергономіки / Київ, Держспоживстандарт України, 2011. – 7 с.

Рубцов А.Л., Свірко В.О., Ремізовський Л.В. ДСТУ 7248:2011 Дизайн і ергономіка. Маховики керування і штурвали. Загальні вимоги ергономіки / Київ, Держспоживстандарт України, 2011. – 9 с.

Рубцов А.Л., Свірко В.О., Ремізовський Л.В. ДСТУ 7249:2011 Дизайн і ергономіка. Важелі керування. Загальні вимоги ергономіки / Київ, Держспоживстандарт України, 2011. – 7 с.

Ремізовський Л., Рубцов А., Свірко В. ДСТУ 7390:2013 Дизайн і ергономіка. Вимикачі й перемикачі поворотні. Загальні ергономічні вимоги / Київ, Мінекономрозвитку України, 2014. – 8 с.

Ремізовський Л., Рубцов А., Свірко В. ДСТУ 7252:2011 Дизайн і ергономіка. Зал і кабіни операторів. Взаємне розміщення робочих місць. Загальні вимоги ергономіки / Київ, Держспожив-стандарт України, 2011. – 8 с.

Рубцов А.Л., Свірко В.О. ДСТУ 8605:2015 Дизайн і ергономіка. Вимикачі й перемикачі клавішні та кнопкові. Загальні ергономічні вимоги / Київ, ДП «УкрНДНЦ» України, 2016. – 10 с.

Рубцов А.Л., Свірко В.О. ДСТУ 8689:2016 Дизайн і ергономіка. Вимикачі й перемикачі типу «Тумблер». Загальні ергономічні вимоги / Київ, ДП «УкрНДНЦ» України, 2016. – 10 с.

Рубцов А.Л., Свірко В.О. ДСТУ 8690:2016 Дизайн і ергономіка. Органи керування виробничим устаткованням. Загальні ергономічні вимоги / Київ, ДП «УкрНДНЦ» України, 2016. – 10 с.

Рубцов А.Л., Свірко В.О., Ашеров А., Ремізовський Л.В. ДСТУ 7299:2013 Дизайн і ергономіка. Робоче місце оператора. Взаємне розташування елементів робочого місця. Загальні вимоги ергономіки / Київ, Мінекономрозвитку України, 2014. – 7 с.

Рубцов А.Л., Свірко В.О. ДСТУ 7951:2015 Дизайн і ергономіка. Крісло оператора. Загальні ергономічні вимоги / Київ, ДП «УкрНДНЦ» України, 2016. – 13 с.

Рубцов А.Л., Свірко В.О., Голобородько В. ДСТУ 8604:2015 Дизайн і ергономіка. Робоче місце для виконання робіт у положенні сидячи. Загальні ергономічні вимоги / Київ, ДП «УкрНДНЦ» України, 2017. – 10 с.

Рубцов А.Л., Свірко В.О., Голобородько В. ДСТУ 8604:2015 Дизайн і ергономіка. Робоче місце для виконання робіт у положенні сидячи. Загальні ергономічні вимоги / Київ, ДП «УкрНДНЦ» України, 2017. – 10 с.

The Computer Workplace Katrin E. Kroemer Elbert, Anne D. Kroemer Hoffman, in Ergonomics (Third Edition), 2018

Шмельова Т.Ф. Прийняття рішень оператором аеронавігаційної системи: монографія / В.П. Харченко, Т.Ф. Шмельова, Ю.В. Сікірда. – Кіровоград: КЛА НАУ, 2012. – 292 с.

Шмельова Т.Ф. Прийняття рішень в соціотехнічних системах: монографія / В. П. Харченко, Т. Ф. Шмельова, Ю. В. Сікірда. – К. : НАУ, 2016. – 308 с.

Socio-Technical Decision Support in Air Navigation Systems: Emerging Research and Opportunities: monusript / Tetiana Shmelova, Yuliya Sikirda, Nina Rizun, Abdel-Badeeh M. Salem, Yury N. Kovalyov. - International Publisher of Progressive Information Science and Technology Research, USA, Pennsylvania. 2017. - P. 305

Unmanned Aerial Vehicles: Breakthroughs in Research and Practice. Information Resources Management Association (USA)/ Chapter 8 Applications of Decision Support Systems in Socio-Technical Systems / Tetiana Shmelova, Yuliya Sikirda, - International Publisher of Progressive Information Science and Technology Research, USA, Pennsylvania. IRMA 2019. – P.182-214


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Без Похідних 4.0 Міжнародна.