Інновації проти деактуалізації компетенцій у дизайн практиці і дизайн-освіті

Ірина Анатоліївна Гардабхадзе

Анотація


Інновації Четвертої індустріальної революції несуть суспільству значні переваги, однак швидкий розвиток високих технологій містить певні ризики. У дискурсі дізруптивного відбору інноваційні технології витісняють традиційні сценарії, що іноді призводить до деактуалізації компетенцій і навіть спеціалізацій. Стаття присвячена проблемі пошуку шляхів адаптації дизайнерів нового покоління до творчості у цифровому середовищі, яке формується під впливом дізруптивних технологій.

Для досягнення поставленої мети проведений історіографічний аналіз трансформації інструментарію дизайн-творчості під впливом цифровізації.

Показано, що у ході індустріальних революцій проектна культура під впливом дізруптивних технологій пройшла декілька точок біфуркації, у результаті чого сучасний дизайн поповнися новим інструментарієм і новими напрямками, а також сформувалася категорія дизайнерів нового покоління, здатних ефективно функціонувати у цифровому середовищі.

У результаті дослідження впливу дізруптивних технологій на еволюцію дизайн-творчості сформульований висновок, що для сталого розвитку дизайну та запобігання девальвації аксіологічних орієнтирів дизайнерської творчості необхідна інноваційна спрямованість назустріч дізруптивним технологіям у дизайн-практиці. Запропонована основна теза рамкової концепції розвитку дизайну в цифровий і постцифровий періоди: «Інновації проти деактуалізації компетенцій у дизайн практиці і дизайн-освіті. Назустріч дізруптівним технологіям: реінжиніринг проектної культури та актуалізація компетенцій».

Напрямок подальших досліджень доцільно спрямувати на деталізацію складу актуальних компетенцій цифрового дизайну та організацію нових моделей дизайн-освіти.

Ключові слова


Деактуалізація компетенцій; Цифровий дизайн; Дізруптивні технології; Точки біфуркації; Постцифровий період; Стратегія розвитку дизайн-творчості

Посилання


Гнатюк Л., Саулко А. Визначення особливостей 3D - друку при створенні різноманітних об’єктів дизайну // Теорія та практика дизайну. 2018. №15. С. 28–38.

Гнатюк Л., Фабіянська A. Особливості меблевого виробництва засобами 3D друку // Теорія та практика дизайну. 2018. №15. С. 39–48.

Дубинский В.П. Бифуркации, неустойчивость, архитектура // Архітектурний вісник КНУБА. 2014. Вип. 4. С. 17-28.

Кабінет Міністрів України. Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково–технічних розробок на період до 2020 року // Постанова від 7 вересня 2011р. № 942 (Назва Постанови зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 556 від 23.08.2016); (Зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 970 від 24.10.2012, № 741 від 23.09.2015, № 556 від 23.08 2016. Київ. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/942–2011–%D0%BF. Дата доступу 20.09.2018. Заголовок з екрану.

Ласло Э. Век бифуркации: постижение изменяющегося мира // Путь. 1995. № 1. С. 3–129.

Музыка О.А. Бифуркации в природе и обществе: естественнонаучный и социосинергетический аспект // Современные наукоемкие технологии. 2011. № 1. С. 87–91;

URL: http://www.top-technologies.ru/ru/article/view?id=26640 (дата обращения: 04.03.2019). Access date 10.11.2017. Title from the screen.

Титов В. А., Вейнберг Р. Р. Точки бифуркации в динамических системах // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2017. № 8-2. С. 343-344;

URL: https://applied-research.ru/ru/article/view?id=11815 (дата обращения: 04.03.2019).

Aitchison Iain/ 2016 The design educator’s dilemma. 20th DMI: Academic Design Management Conference Inflection Point: Design Research Meets Design Practice Boston, USA, 22-29 July 2016. URL: radar.gsa.ac.uk/5451/1/IAitchison_2016_DMI_ADMC_Paper_TheDesignEducatorsDilemma%20v2.pdf. Access date 10.11.2017. Title from the screen.

Arwa M. 2018. What jobs will still be around in 20 years? Read this to prepare your future. The Guardian. 26.06.2017. URL: https://www.theguardian.com/us-news/2017/jun/26/jobs-future-automation-robots-skills-creative-health. Access date 10.11.2017. Title from the screen.

Bakhshi H., Downing J., Osborn M.A. & Schneider P. 2017. The Future of Skills: Employment in 2030. Oxford Martin Programme on Technology and Employment. URL: https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/publications/view/2600. Access date 10.11.2017. Title from the screen.

Baynes Ken. Models of Change: The future of design education. Design and Technology Education: an International Journal, [S.l.], v. 15, n. 3, oct. 2010. ISSN 1360-1431. URL: . Date accessed: 07 jan. 2019.

Chon H. Social Innovation through Design. A Model for Design Education. URL: https://www.researchgate.net/publication/324562657_Social_Innovation_through_Design_A_Model_for_Design_Education. Access date 10.11.2017. Title from the screen.

Davis L. BT delivers virtual fitting rooms to Tommy Hilfiger. URL: http://www.btconferencing.co.uk/news/2010/04/29/bt-delivers-virtual-fitting-rooms-to-tommy-hilfiger/?ln=en_US. Access date 10.20.2018. Title from the screen

Design as driver of user–centered innovation. Commission of the European Communities. (Commission Staff Working Document) : Brussels. 7.4.200. URL: http://ec.europa.eu/ enterprise/newsroom/cf/_getdocument. cfm?doc_id=2784/. Access date 10.120.2018. Title from the screen.

Fleischmann K 2015. After the Big Bang: What’s next in design education? Time to relax? Journal of Learning Design 2015 Vol. 8 No. 3 SPECIAL ISSUE: 10th 136 Anniversary.URL: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1083813.pdf. Access date 20.12.2018. Title from the screen.

Frey C.B. & Berger T. Future Shocks and Shifts: Challenges for the Global Workforce and Skills Development. Oxford Martin Programme on Technology and Employment. URL: https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/publications/view/2569. Access date 10.11.2018. Title from the screen

Frey C.B. & Chen C. 2017. Technology at Work v3.0: Automating e-Commerce from Click to Pick to Door. Oxford Martin Programme on Technology and Employment. URL: https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/publications/view/2581. Access date 20.01.2019. Title from the screen

Frey C.B. & Osborn M.A. 2013. The future of employment: how susceptible are jobs to computerisation? Oxford Martin Programme on the Impacts of Future Technology. Oxford Martin Programme on Technology and Employment. URL: https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/publications/view/1314. Access date 20.01.2019. Title from the screen

Frey C.B. & Osborn M.A. 2016. The future of employment: how susceptible are jobs to computerisation? Oxford Martin Programme on Technology and Employment. Available online 29 September 2016. URL: http://dx.doi.org/10.1016/j.techfore.2016.08.019. Access date 20.01.2019. Title from the screen

Friedman, Ken. 2012. Models of Design: Envisioning a Future Design Education. Visible Language. Vol. 46, No. ½. URL: https://www.questia.com/library/journal/1P3-2684780041/models-of-design-envisioning-a-future-design-education. Access date 20.01.2019. Title from the screen.

Good Jobs for All in a Changing World of Work: The OECD Jobs Strategy. December 04, 2018. URL: https://www.oecd.org/internet/ministerial/meeting/New-Markets-and-New-Jobs-discussion-paper.pdf. Access date 20.01.2019. Title from the screen

Innovation in design education. Theory, research and processes to and from a Latin perspective. 2012. Proceedings of the third forum. Edited by Elena Maria Formia. Umberto Allemandi & C. Torino ~ Londra ~ Venezia ~ New York

Morrison D. 2013. Four Radically Different Models in Higher Ed Worth Considering. Online Learning Insights [site]. URL: https://onlinelearninginsights.wordpress.com/2013/12/17/four-radically-different-models-in-higher-ed-worth-considering. Access date 20.01.2019. Title from the screen

OECD Ministerial meeting. The digital economy innovation, growth and social prosperity, Cancun – Mexico 2016. Panel 4.1. New Markets and New Jobs in the Digital Economy. URL: https://www.oecd.org/internet/ministerial/meeting/New-Markets-and-New-Jobs-discussion-paper.pdf. Access date 20.01.2019. Title from the screen

Tommy Hilfiger's Virtual Fitting Room. URL: https://wn.com/tommy_hilfiger's_virtual_fitting_room. Access date 20.01.2019. Title from the screen

West D. M. The Future of Work. Robots, AI, and Automation. Brookings Institution Press. URL: https://www.brookings.edu/book/the-automated-society. Access date 20.01.2019. Title from the screen

Whicher Anna. Age of Design–driven Innovation [Electronic resource] / European Commission Futurium 2016 Innovation 4EU. URL: https://ec.europa.eu/futurium/en/content/age–design–driven–innovation. – Access date 10.11.2017. – Title from the screen.

World Economic Forum. 2016. The Future of Jobs. Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution : Global Challenge Insight Report. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf. Date of access 17.05.2018.

World Economic Forum. 2018. 5 ways Denmark is preparing for the future of work. URL: https://www.weforum.org/agenda/2018/11/denmark-is-preparing-for-the-future-of-work. Access date 20.01.2019. Title from the screen

World Economic Forum. 2018. Centre for the New Economy and Society The Future of Jobs Report 2018 : Insight Report. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf. Access date 20.01.2019. Title from the screen

World Economic Forum. The Fourth Industrial Revolution. URL: https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the–fourth–industrial–revolution–what–it–means–and–how–to–respond. Date of access 17.05.2018.

World Trade Organization, World Trade Report 2018. Trade in the 21st Century—How Digital Technologies are Transforming Global Commerce. URL: https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/world_trade_report18_e.pdf. Access date 20.01.2019. Title from the screen

А.West D. M. 2012. Digital schools. How Technology Can Transform Education. New Models of Education. Brookings Institution Press. URL: https://www.brookings.edu/book/digital-schools__trashed. Access date 20.01.2019. Title from the screen


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Без Похідних 4.0 Міжнародна.