Способи виготовлення як передумови формоутворення металевих огороджувальних конструкцій в дизайні інтер`єру

A. Novik

Анотація


Проаналізовано сучасні приклади вирішення дизайну огороджувальних конструкцій в інтер'єрі житлових та громадських приміщень. Запропоновано умовно розділити огороджувальні конструкції, проектовані у сучасних інтер`єрах, на чотири групи за зв`язком матеріалів, способів виготовлення та художнього образу: виготовлені усталеними способами у традиційних формах – таких, що відтворюють або наслідують формоутворення історичних стилів; виготовлені усталеними способами у новітніх формах; виготовлені новітніми способами у новітніх формах; виготовлені новітніми способами у традиційних формах. По кожній групі визначено характер впливу способу виготовлення на художній образ та об’ємно-пластичне рішення металоконструкцій та виробів з металу. Розроблено рекомендації для вибору способів виготовлення металевих огороджувальних конструкцій заданого художнього образу, відштовхуючись від концепції дизайну інтер`єру.

Ключові слова


Метал; сплав; художній образ; дизайн інтер`єру; огороджувальні конструкції; формоутворення; металоконструкції; властивості; кування; лиття; нержавіюча сталь.

Посилання


С.А. Астапчик, В.С. Голубев, А. К. Маклаков. Лазерные технологии в машиностроении и металлообработке. Минск : Белорус. наука, 2008. – 250 с.

Базилевский А. А. Технология и формообразование в проектной культуре дизайна: Влияние технологии на морфологию промышленных изделий: дис. канд. искусствов.: 17.00.06 / Базилевский А. А. — Москва, 2006. — 191 с

Борисенок Г.В., Васильев Л.А., Ворошнин Л.Г. и др. Химико-термическая обработка металлов и сплавов. Справочник / под ред. Л.С. Ляховича. М.: Металлургия, 1981. — 424 с

Гейльбурт Л., Видиэлла А.-С. Художественная ковка. Дизайн.СПб.: Арт-Родник, 2010. – 216 с.

Игнатьева Е., Георгиева С., Козырева М. Художественный металл. XXI век. Металл в интерьере / Metal Interoir Decoration СПб: Мир Металла, 2012. — 212 с

Косенко Д.Ю. Система факторов формообразования в дизайне интерьера как основа методики построения процесса. URL: http//www.metaform.com.ua. (дата звернення 02.02.20181)

Ленсу Я.Ю. Факторы формообразования объектов предметного мира / Я.Ю. Ленсу // Инновационные образовательные технологии. 2014. № 3 (39). — С. 73-79.

Ніколаєнко В.А., Величко Д.А. Місце та роль геометрії в історії ковальського мистецтва / Ніколаєнко В.А., Величко Д.А. // Lviv Polytechnic National University Institutional Repository 2006 URL: http://ena.lp.edu.ua

Новік Г.В. Використання металу в дизайні інтер’єру громадських приміщень // Теорія та практика дизайну: зб. наук. праць. К.: «Дія», 2014. Вип.8. Технічна естетика. – С. 190-196.

Новік Г.В. Три підходи до формотворення металевих конструкцій як засобів виразності інтер`єра в період з кінця ХVІІІ - до початку ХІХ ст. // Теорія та практика дизайну: Збірник наукових праць – К.: «Компрінт», 2016. Вип. 10. Технічна естетика. – С.102-110.

Сандік О. П. Чинники формоутворення об’єктів дизайну зеленого туризму Півдня України // Вісник ХДАДМ. 2014. №8. – С. 28-31.

Соколова М.Л. Металлы в дизайне / М.: МИСиС, 2003. 168 с.

Назаров Д. Ю. Эволюция дизайна и факторы формообразования высокоскоростных пассажирских поездов в контексте исторического развития : Дис... канд. искусств: 17.00.06 : – М., 2013. – 188 с.

Хабарова І.М. Взаємодія технологій та формоутворення в процесах проектування одягу // Вісник ХДАДМ. 2017. №6. – С. 153-159.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Без Похідних 4.0 Міжнародна.