Модуль як засіб формоутворення дизайну архітектурного середовища

I. Abramiuk

Анотація


У статті висвітлено аспекти формоутворення дизайну архітектурного середовища на основі модуля та модульної конструкції. Популяризація модуля як розмірної одиниці у формуванні дизайну архітектурного середовища обумовлюється простотою незалежних елементів, можливістю їх комбінації, різноманітністю вибору конфігурацій закінченого об’ємно-просторового об’єкта, ефективною інтеграцією у будь-який наявний простір. З'ясовано, що автономний модуль слугує одиницею проектування широкого спектру будівель і споруд, а також елементів міського інтер’єру, утворюючи інтерактивний міський простір, котрий спонукає користувача до активної взаємодії із середовищем, залучає до дискусії із соціумом та сприяє соціальній мобільності. Встановлено, що в сучасній практиці творення образу модульного середовища все частіше спостерігаються спроби досягнення естетичного ефекту створеного внаслідок імітації біонічних мотивів й предметів побуту, а також за допомогою оптичних ілюзій. У дослідженні виявлено, що дизайн архітектурного середовища, сформований на основі модуля, володіє високою естетичною цінністю, динамічністю, інтерактивністю та активно взаємодіє із соціумом.

Ключові слова


Модуль; модульна система; дизайн архітектурного середовища; трансформація; інтерактивність; багатофункціональність; динамічний простір; образ; форма; інтеграція в простір; модульний метод формоутворення; середовище.

Посилання


Банах В.А., Єгоров Ю.П., Архіпова К.К., Гребенюк О.В. Аспекти модульної інтерференції взаємодій архітектурних просторів і архітектурного середовища. Містобудування та територіальне планування: Збірник наукових праць. Київ, КНУБА, 2014, Вип. 51. С. 7 -13.

Бондаренко І.В. Екологічний підхід у проектуванні середовища: вимоги та переваги використання модульних об’єктів. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство. Архитектура: Збірник наукових праць. Харків, 2011, Вип. 4. С. 8 – 10.

Мироненко В. П., Цымбалова Т.А. Мобильное жилье как функционально-типологическая разновидность индустрии современного домостроения. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. Дніпро, ПДАБА, 2015, Вип. 9 (210). С. 55 – 70.

Обеднина С.В., Быстрова Т.Ю. Модульный принцип формообразования в дизайне. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/modulnyy-printsip-formoobrazovaniya-v-dizayne (дата звернення: 02.02.2018).

Семикіна О.В. Перспективи розвитку сучасних модульних принципів у проектуванні та будівництві. Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Збірник наукових праць. Київ, КНУБА, 2014, Вип. 35. С. 392-396.

Смирнова О.В. Приемы трансформации в формировании инновационных жилых и общественных зданий. URL: http://www.rusnauka.com/42_PRNT_2015/Stroitelstvo/1_201771.doc.htm (дата звернення: 02.02.2018).

Смирнова О.В. Приемы модульного формообразования инновационных жилых зданий. Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті: Збірник наукових праць. Архітектура громадських споруд та містобудування. Харків: ХДАДМ, 2015, Вип. 1. С. 106 – 110.

Украинский архитектор создает переносные дома. URL: https://dom.ria.com/ru/news/208906.html ©DOM.RIA.com (дата звернення: 04.02.2018).

Цымбалова Т.А. Модульное жилище в структуре городской среды. URL: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/Design/article/viewFile/10551/14041 (дата звернення: 02.02.2018).

Kuznetsova I., Chemakina O., Shimanska T. Combinatory methods of form formation of the design objects. The 12th international Сonference on engineering graphics. Riga: BALTGRAF, 2013. P. 127.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Без Похідних 4.0 Міжнародна.