Моделювання нестандартних архітектурних форм на основі дискретно-інтерполяційного методу

Yu. Kholkovsky

Анотація


У даній роботі розглядаються питання геометричного моделювання складних криволінійних архітектурних форм у вигляді поверхонь. Актуальність даної роботи полягає у розробці оптимальних методів геометричного моделювання об’єктів у вигляді поверхонь із наперед заданими умовами в зв’язку з суттєвим підвищенням сучасних вимог щодо якості кінцевих результатів моделювання та подальшого проектування таких об’єктів. Геометричні моделі складних архітектурних форм пропонується побудувати на основі нетрадиційного дискретно-інтерполяційного підходу, сутність якого полягає у тому, що під вузлом інтерполяції розуміється не точка, а більш складний математичний об’єкт.

Ключові слова


Однопараметрична множина; інтерполяція; вузол інтерполяції; дискретно задані функції; архітектурна форма; поверхня.

Посилання


Митюшов Е.А., Беляева З.В., Геометрическое моделирование пространственных конструкций. Екатеринбург, изд.: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011. – 135 с.

Мисюра Н.Е., Берестова С.А. Математическое моделирование в дизайне и архитектуре малых форм // Естественные и математические науки в современном мире: сб. ст. по матер. XII междунар. науч.-практ. конф. № 11(11). – Новосибирск: СибАК, 2013. - С. 83-91.

Бабич В.Н., Кремлёв А.Г. Информационно-математическое моделирование в задачах архитектуры и градостроительства. // Архитектон: Известия вузов. – 2012. – № 1 (37). – С. 5-10.

Холковський Ю. Р. Інтерполяція дискретних масивів у загальному випадку як спосіб моделювання багатопараметричних об’єктів та процесів / Ю. Р. Холковський // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ, 2011. – Вип.4 – Т51. – С. 156-160.

Холковський. Ю.Р. Моделювання складних просторових форм із використанням дискретно-інтерполяційного підходу // Труды 14-й Международной научно-практической конференции «Современные проблемы геометрического моделирования». – Мелитополь: ТГАТУ, 2012. – С. 51-57.

Холковський Ю.Р. Побудова дискретно-інтерполяційних моделей багатопараметричних об’єктів, систем та середовищ // Геометричне моделювання та інформаційні технології: науковий журнал. – Миколаїв, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, березень 2016 р., №1. – с. 116-121.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.