Особливості методики design thinking як сучасної стратегії проектування в контексті дизайну середовища

O. Safronova

Анотація


В роботі проведено змістовний аналіз стратегії DesignThinking з точки зору відповідності сучасним тенденціям в дизайні середовища; новизни методів, які в ній використовуються і обґрунтовано доцільність її впровадження в навчальний процес. Проведений аналіз усіх етапів стратегії показав, що в ній задіяні як нові, так і вдосконалені відомі методи передпроектного аналізу, спрямовані на створення умов, що забезпечують розкриття креативності учасників проекту, а також відповідають сучасним вимогам людиноцентричного підходу в проектуванні.

Ключові слова


Креативність; дизайн-мислення; Design Thinking; дизайн середовища; передпроектний аналіз; емпатія.

Посилання


Антонова О.Є. Сутність поняття креативності: проблеми та пошуки // Теоретичні і прикладні аспекти розвитку креативної освіти у вищій школі: монографія / за ред. О.А. Дубасенюк. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2012. – 41 c.

Браун Т. Дизайн-мышление: от разработки нових продуктов до проектирования бизнес-моделей / Тим Браун.  Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2012. – 175 с.

Джонс. Дж. К. Инженерное и художественное конструирование. Современные методы проектного анализа, перевод с англ./ Дж. К. Джонс. – Москва: Мир, 1976. – 377 c.

Зеленая книга. Промышленный дизайн (Стандарты. Лучшая практика. Продьюсинг. Дизайн-школы) / Под редакцией В.Н. Княгинина.  СПб.: Фонд

Ковешникова Н. А. Актуальные проблемы дизайн-образования в контексте современной теории и практики дизайна / Н. А. Ковешникова // Вестник ТГУ. – 2011. – №4(96). – С. 151-155

Лазаренко Н. Ю. Розвиток креативності майбутніх дизайнерів в їх викладацькій діяльності // Н. Ю. Лазаренко / Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – 2015. – Випуск 51. – С. 167-174

Михеева М.М. Методическое указание по курсу «История и методология дизайн-проектирования». / М.М. Михеева. – М.:МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2015 г. – 104 с.

Троицкая Е. А. Концепция эмпатии в зарубежной психологии конца XX – начала XXI века / Е. А. Троицкая // Вестник МГЛУ. – 2011. – Выпуск 7 (613). – С. 52- 64

Batson, D. These things called empathy // The Social Neuroscience of Empathy / J. Decety & W. Ickes (Eds.). – Cambridge, MA: MIT Press, 2009. – Р. 3–15.

Design Thinking, http://www.ideou.com/pages/design-thinking)


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Без Похідних 4.0 Міжнародна.