Особливості фактурного формоутворення в дизайні меблів

I. Kuznetsova, O. Chemakina, V. Boichuk

Анотація


Статтю присвячено розкриттю взаємозв’язків фактури поверхонь меблів та їх форм. Розглянуто особливості тактильного сприйняття фактур людиною, фактори впливу на відчуття та їх взаємозв’язок з фактурою. На основі теоретичних досліджень визначено основні  різновиди фактур матеріалів за ступенем рельєфу та блиску, їх фізичні характеристики. При аналізі тенденцій розвитку сучасного дизайну виокремлено ряд матеріалів, які найчастіше застосовують при створенні меблів. До них відносяться: дерево, метал, скло, камінь, текстиль та папір. Визначено смаки та вподобання сучасного суспільства, які полягають у прагненні до широкого використання природних матеріалів або їх штучних замінників у випадку більшої практичності та можливостей. Перспективним напрямком є створення різних за фактурою меблів для підвищення тактильної взаємодії людини з середовищем.


Ключові слова


Фактура; форма; меблі; дизайн меблів; формоутворення; тактильне сприйняття об’єктів дизайну; фізичні характеристики матеріалів.

Посилання


Епштейн М. Новое сектантство/ М. Епштейн – М.: Бахрах, 2005. – 256с.

Иттен И. Искусство формы/ И.Иттен. Пер. с нем. – М.: Изд. Д. Аронов, 2004. –136 с.

Кузнецова І. О. Фактура у тактильному сприйнятті об’єктів дизайну / І. О. Кузнецова, І. Б. Бригінець // Технічна естетика і дизайн : міжвідомч. наук.-техн. зб. – К. : КНУБА, 2012. – Вип. 10. – С. 103 – 108.

Свірко В. О. Словник з дизайну і ергономіки / В. О. Свірко, А. Т. Ашеров, О. В. Бойчук, В. М. Голобородько, Є. А. Лавров, Л. В. Ремізовський, А. Л. Рубцов, С. П. Мигаль; Укр. НДІ дизайну та ергономіки, Спілка дизайнерів України. - 2-гe вид., переробл. і доповн. - К. : НТМТ; Х., 2009. – 131 c.

Яковец И. А. Выразительные возможности фактуры в дизайне текстиля // Вісник ХДАДМ: Зб. наук. пр. – Харків: ХДАДМ, 2007. – № 5. – С. 184–190.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Без Похідних 4.0 Міжнародна.