Порівняльний аналіз габаритів та розміщення учнівських столів з різними формами робочої поверхні

D. Kosenko

Анотація


Проведено порівняльний аналіз габаритів та розміщення учнівських столів з різними формами робочої поверхні. Проаналізовано модульно-комбінаторні учнівські столи з робочими поверхнями, що мають форму, відмінну від прямокутної, з погляду раціональності використання площі приміщення. Встановлено, що для потреб академічної навчальної роботи як трапецієвидні, так і асиметричні («пелюсткові») столи мусять мати більші габарити, ніж аналогічні прямокутні. Такі столи потребують більшої площі приміщення, ніж учнівські столи з прямокутними робочими поверхнями, як за умов традиційного рядного розміщення, так і у випадку розміщення для мікрогрупової роботи.

Ключові слова


Меблі; учнівські меблі; гнучкий навчальний простір; комбінаторика меблів; трапецієвидні; асиметричні; столи для групової роботи.

Посилання


Domljan D., Grbac I, Vlaović Z. Pupils’ sitting behaviour in relation to design of the school furniture // Proceedings of 3rd International Ergonomics Conference, Ergonomics 2007 June.13th-16th, 2007, Stubičke Toplice, Zagreb, Croatia. str. 197-203.

Molenbroek J. F. M., Kroon-Ramaekers Y. M. T., Snijders C. J. Revision of the design of a standard for the dimensions of school furniture // Ergonomics, 2003. – 46:7. – P. 681–694.

Будинки та споруди навчальних закладів: ДБН В.2.2-3-97 [Чинний від 01.01.1998] К. : Держкоммiстобудування України, 1997. – (Державні будівельні норми України). – 90 с.

Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу: ДСанПіН 5.5.2.008-01 [Чинний від 14.08.2001] К. : МОЗ України, 2001. – (Державні санітарні правила і норми України). – 49 с.

Косенко Д. Ю. Учнівські меблі: розвиток, проблеми, тенденції // Вісник КНУТД. – 2015. – №3 (86). – С. 254–262.

Меблі. Стільці та столи для навчальних закладів. Частина 1. Функціональні розміри: ДСТУ prEN 1729-1:2004 [Чинний від 01.04.2006]. К. : Держспоживстандарт України, 2006. – (Державний стандарт України). – 20 с.

Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи // Міністерство освіти і науки України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://mon.gov.ua/Новини 2016/12/05/konczepcziya.pdf.

Пятырова Е. В., Ефременко Е. Е., Ковалевская Е. В., Рымина Т. Н. Школьная мебель и ее влияние на здоровье детей // Здоровье. Медицинская экология. Наука, – 2010. – 1–2 (41–42)/ – C. 99–100.

Рекомендации по реконструкции и модернизации существующего фонда школьных зданий в соответствии с современными педагогическими требованиями // Правительство Москвы, Москомархитектура. М. : 1997. – 126 с.

Степанов В. И., Дворкина Е. Б. Новые типы средних общеобразовательных школ с гибкой планировочной структурой. – М. : Стройиздат, 1978. – 86 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.