Дизайнерський мобільний житловий модуль як елемент розвитку інфраструктури туристичної галузі Південного регіону України

G. Zhiltsova, N. Gordilev

Анотація


Стаття присвячена актуальним тенденціям дизайну та застосуванню інноваційних технологій у процесі створення мобільних житлових модулів з метою розвитку туристичної галузі Південного регіону України. Виявлено цільову аудиторію, різноманіття рекреаційних можливостей території та переваги мобільного типу будинків в процесі подальшого освоєння регіону. На основі аналізу реалізованих проектів рекреаційного призначення розкрито основні актуальні фактори, що впливають на формування успішного аналогу. До них належать: спрощений процес переміщення та монтажу конструкції мобільного будинку; забезпечення потреб комфорту сучасної людини, незалежно від місця дислокації; зведення до мінімуму впливу життєдіяльності людини на природне середовище; поєднання інноваційних технологій та актуальних тенденцій дизайну; відповідність зовнішніх характеристик житлового модулю та природних ландшафтів.

Ключові слова


Мобільність; житловий модуль; дизайн; туризм; Південний регіон України.

Посилання


Анисимов Л.Ю. Принципы формирования архитектуры адаптируемого жилища : автореф. дис. на соискание степени канд. архитектуры : спец. 18.00.02 / Л. Ю. Анисимов – Москов. архитектур. ин-т. – Москва, 2009. — 139 с.

Гнатюк Л.Р. Теорія естетичного формоутворення промислових виробів / Л. Р. Гнатюк, К. М. Осадча // Теорія та практика дизайну. - 2012. - Вип. 2. - С. 92-97.

ДБН.2.2 – 9 – 99. Громадські будівлі та споруди. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.klimatvdomi.com/pdf/2.2.9.99.pdf – Назва з екрану.

Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://tourlib.net/books_ukr/kyfjak_1.htm – Назва з екрану.

Кіндер Г. Всесвітня історія / Г. Кіндер, В. Хільгеман, Г. Манфред. – Київ : Знання-Прес, 2007. – 663 с.

Лук'янова Л.Г. Рекреаційні комплекси / Л.Г. Лук'янова, В.І. Цибух, В.К. Федорченко. — Львів: Вища шк., 2004. — 346 с.

Мироненко В.П. Мобильное жилье как функционально-типологическая разновидность индустрии современного домостроения / В.П. Мироненко, Т.А. Цымбалова //Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.-2015.-№7-8.-c.55-70.

Пищова С.І. Туризм / Світлана Ігоровна Пищова. — Культурна спадщина : Міжвузовский збірник наукової праці. — Випуск 1, 2010.

Південний регіон України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ua-travelling.com/ua/information/south-ukraine – Назва з екрану.

Поморов С.Б. Второе жилище горожан компенсационного типа: автореф. дис. д-ра архитектуры : спец. 18.00.02 / С. Б. Поморов– Москов. архитектур. ин-т. – Москва, 2005. – 66 с.

Сардикова А.О. Принципи формування архітектури малоповерхового енергоефективного житла. автореф. дис. на здобуття ступеня канд. архітектури : спец. 18.00.02 / А. О. Сардикова. – Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. – Харків, 2014. – 20 с.

Смирнова С. Н. Принципы формирования архитектурных решений энергосберегающих жилых зданий / С. Н. Смирнова. – Нижегор. гос. архитектур. строит. ун-т. – Нижний Новгород, 2009.

Статистичний бюлетень “Туризм в Україні”.: К., 2005.

Хвыля И.К. Особенности формирования мобильного рекреационного жилища (МРЖ) для условий Украины : автореф. дис. на соискание степени канд. архитектуры : спец. 18.00.02 / И. К. Хвыля. – Москов. архитектур. ин-т. – Москва, 1994. — 104 с.

Цымбалова Т.А. Анализ развития мобильного жилища на територии Украины / Т.А. Цымбалова // Стародубовские чтения – 2016. – С. 182-186.

Юрта. Культурное наследие. Национальный проект [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.madenimura.kz/ru/culturelegacy/books/book/kazahstan-nacionalnaa-enciklopedia-5-tom?category=all&page=484 – Назва з екрану.

Drop-xl [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.in-tenta.com/index.php/design-works/item/161-microarchitecture-drop-xl– Назва з екрану.

KyunPila [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nomadicresorts.com/projectgalery.php?folName=KyunPila– Назва з екрану.

PassivDom [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://passivdom.com/en/– Назва з екрану.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Без Похідних 4.0 Міжнародна.