Формування знакових інформаційних систем методами екологічного дизайну

V. Goloborodko, A. Rubtsov, О. Chemakina

Анотація


В контексті формування основних напрямків екологічного дизайну розглянуті основні напрямки створення знакових інформаційних систем методами екологічного дизайну. Показано, що методи дизайну формують користувацькі потреби і впливають на екологічну поведінку населення. Створення ефективної методики формування знакових інформаційних систем сприятиме, таким чином, підвищенню ролі екологічного дизайну як ефективної складової впливу на користувацьку парадигму. Розглянуто основні принципи «екологічного маркування» у взаємодії з «екологічною декларацією», що утворюють зв’язок між виробником і користувачем з метою стимулювання виробництва високоякісної, органічної і екологічно сталої продукції. Викладені основні принципи проектування знакових систем, що здатні суттєво підвищити їх дієвість, в першу чергу для завдань екологічного маркування.

Ключові слова


Знаки; інформаційні системи; екологічне маркування; довкілля; методологія; практика.

Посилання


Голобородько В.М., Рубцов А.Л., Свірко В.О. Екологічний дизайн: передумови становлення і розвитку в Україні // Теорія та практика дизайну. Збірн. наук. праць, вип. 9 – К.: НАУ, 2016. – с. 29 -45.

Дизайнерська діяльність: екологічне проектування / В.О. Свірко, О.В. Бойчук, В.М. Голобородько, А.Л. Рубцов, О.В. Кардаш, О.В. Чемакіна. – К.: УкрНДІДЕ, 2016. – 196 с.

ДСТУ ISO 14024. Екологічні марковання та декларації. Екологічне марковання типу 1. Принципи та методи. – К.: ДП «УкрНДНЦ», 2003. – 12 с.

Ергодизайн: основи методології і практики / В.О. Свірко, В.М. Голобородько, А.Л. Рубцов, Л.В. Ремізовський. Під загальною редакцією В.О. Свірка. К.: видавництво ТОВ «Школа», 2009. – 270 с.

Васіна О.В. Дизайн-мислення в контексті екологічної парадигми // Вісник Харківської державної академії дизайну та мистецтв. – Харків: ХДАДМ, 2016. – № 6. С. 4-8.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.