Особливості співвідношення елементів композиції, пріоритетних для візуальних рекурсивних систем в об’єктах дизайну

A. Heher

Анотація


Множина елементів композиції, пріоритетних для візуальних рекурсивних систем (ВРС) в об’єктах дизайну містить сім елементів: лінія, пляма, об’ємно-просторова форма, час, рух, колір та світлотінь. Узагальнено можна вважати, що лінія, пляма, об’ємно-просторова форма є геометричними об’єктами, а час, рух, світлотінь, колір – це явища. Отже, не всі з перерахованих елементів характеризуються однорідністю природи та властивостей. Це зумовлює складність визначення особливостей їх поєднання при проектуванні ВРС. Застосування методів аналізу суміжності елементів композиції дозволило окреслити множину їх потенційно можливих сполук. На основі обчислення біноміального коефіцієнту та інтерпретації отриманих результатів виявлено, що множини потенційно можливих сполук елементів композиції, пріоритетних для ВРС містить сто дванадцять комбінацій. Отримані дані наближено розкривають розуміння композиційно-образної варіативності ВРС для дизайн-проектування.

Ключові слова


Візуальна рекурсивна система; елементи композиції; біноміальний коефіцієнт; множина; суміжність; сполука.

Посилання


Біноміальний коефіцієнт [Електронний ресурс]. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Біноміальний_коефіцієнт.

Гегер А. Д. Базис математичної моделі візуальних рекурсивних систем для об’єктів дизайну. “Теорія та практика дизайну” (технічна естетика) : зб. наук. праць. К. : “Дія”, 2015. Вип. 8. С. 54 58.

Коцик В. А, Рыжов В. П., Петров В. М. Этюды по теории искусства. М. : ОГИ, 2004. 368 с.

Комбінація [Електронний ресурс]. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Комбінація_(комбінаторика)

Кузнецова І. О. Булка С. В. Елементи та правила композиції у візуальній рекламі на транспорті. Сучасні проблеми геометричного моделювання: Праці Таврійського державного агротехнічного університету. Мелітополь, 2013. С. 95–101.

Кузнецова І.О., Лукашенко А.В. Елементи композиції у дизайні штучного освітлення інтер’єрів офісних приміщень. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв: зб. наук. пр. Х: ХДАДМ, 2012. Вип. №11. С. 23-26.

Кузнецова І.О., Сірак В.В. Прояви композиційного елементу руху в національних та інтернаціональних інтер'єрах. Вісник КНУТД. Збірник наукових праць. – К.: КНУТД, 2016. №4 (100). С. 122-125.

Флейшман Б. С. Основы системологии. М. : Радио и связь, 1982. 368 с.

Gelernter, David. Recursive Structure / David Gelernter // [Electronic resource]. URL: https://edge.org/response-detail/10574.

Liao, Guan-Ze, Sun, Chun-Wang. Geometric patterns design with recursive pursuit relative motions [Electronic resource]. URL: http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/liao/index.html.

Pipes A. Foundations of art and design. London: Laurence King Publishing, 2008. 272 p.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.