Обгрунтування складу пакетів матеріалів одягу для працівників газотранспортних компаній

T. Galagan, T. Polka, M. Kolosnichenko

Анотація


У статті розглянуто результати порівняльного аналізу показників якості тканин верху та експериментальних досліджень теплофізичних властивостей утеплювачів, які було рекомендовано для застосування в одязі для працівників газотранспортних компаній. Матеріали з найкращими показниками якості рекомендовано для подальших досліджень у складі багатошарових пакетів матеріалів зовнішнього, проміжного та внутрішнього шарів.

Ключові слова


Одяг для працівників газотранспортних компаній; показники якості; теплофізичні властивості; багатошаровий пакет матеріалів.

Посилання


Дизайн-проектування виробів спеціального призначення / [Н.В. Остапенко, М.В. Колосніченко, Т.В. Луцкер, О.В. Колосніченко, А.І. Рубанка]. – К.: КНУТД, 2016. – 320 с.

Галаган Т.В. Дослідження умов експлуатації одягу для працівників газотранспортних компаній / Т.В. Галаган, Т.О. Полька, М.В. Колосніченко // Теорія та практика дизайну. Технічна естетика: збірник наукових праць. -2015. -№8. С.47-53.

Державні будівельні норми України (ДБН В.2.5-20-2001). Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання. – К.: Держбуд України, 2001. – 207с.

Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация: ГОСТ 12.0.003-74. - [Действующий с 18.11.1974]. – М.: ИПК Изд-во стандартов, 1974. – 3 с.

Ергономіка і дизайн. Проектування сучасних видів одягу / [М. В. Колосніченко, Л. І. Зубкова, К. Л. Пашкевич, Т. О. Полька, Н. В. Остапенко, І. В. Васильєва, О. В. Колосніченко]. – К. : Профі, 2014. – 386 с.

Галаган Т.В. Розробка рекомендацій щодо раціонального складу пакетів матеріалів одягу для працівників газотранспортних компаній / Галаган Т.В., Біла Т.П., Полька Т.О.: тези доповідей ХV Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів [«Наукові розробки молоді на сучасному етапі»], (Київ, 28-29 квітня 2016 р.) / М-во освіти і науки України, КНУТД. – К.: КНУТД, 2016. – Т.1 – С. 60.

Ливанова Т.Е., Чубарова З.С. Совершенствование номенклатуры эргономических свойств и показателей качества специальной одежды – Сб. науч. Трудов / Т.Е. Литвинова, З.С. Чубарова. М.: Легкая индустрия, 1984. – С.3– 15

Галаган Т.В. Особливості проектування одягу для працівників газотранспортних компаній / Т.В. Галаган, М.В.Колосніченко.: тези доповідей ХІV Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів КНУТД [«Наукові розробки молоді на сучасному етапі»], (Київ, 23-24 квітня 2015 р.) / М-во освіти і науки України, КНУТД. – К.: КНУТД, 2015. – Т.1. – С.38.

Ирпенская фабрика нетканых материалов [Електронний ресурс]: Технология пошива верхней одежды со slimtex. - Режим доступу http://ifnm.com.ua/index.php?page=21&id=99

Колосніченко О. В. Дослідження теплозахисних властивостей пакетів для створення спецодягу гармонійних форм / О. В. Колосніченко, Т. О. Полька, Н. В. Остапенко // Вісник КНУТД. Серія : Технічні науки. - 2015. - № 2 (84). - С. 104-109.

Колосніченко О.В. Дослідження теплозахисних властивостей пакетів для створення спецодягу гармонійних форм / О.В. Колосніченко, Т.О. Полька, Н.В. Остапенко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія «Технічні науки» – 2015. – №2 (84). – С.104-110.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.