Категорії технічної естетики у використанні елементів історичних стилів в інтер’єрі

A. Solomenko

Анотація


Проаналізовано категорії технічної естетики на прикладі інтер’єрів, виконаних у історичних стилях. Вивчено 1000 картин художників-реалістів, світлини квартир-музеїв, палаців, антикварних меблів та предметів інтер’єру. Розглянуто відповідність інтер’єрів різних епох та принципи, за якими формувався простір, їх належність до певних естетичних категорій. В інтер’єрах, виконаних у історичних стилях, велику увагу приділяли гармонії, мірі, естетичному. Основними категоріями, використаними у інтер’єрах, виконаних у історичних стилях, є  художня форма, художній образ, художня епоха, художнє сприйняття, художній твір, дизайн, художнє конструювання, естетична діяльність, композиція, художній час і простір, розуміння, тлумачення, комунікація, інтерпретація, художня мова, гра, переживання, естетичний смак, естетичний ідеал.

Ключові слова


Категорії естетики; історичний стиль; інтер'єр; дизайн; міра; гармонія; естетичне; художня форма; художній образ; технічна естетика.

Посилання


Кэлоуэй С. Элементы стиля: энциклопедия архитектурных деталей/Стефан Кэлоуэй. -М.: Магма, 2011.-592с.

Кузнецова І.О. Естетичні ідеали сучасності як віддзеркалення нових комп’ютерних методів / І.О.Кузнецова, О. М. Красовська // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв: зб. наук. пр. – Х: ХДАДМ, 2012. – Вип. №12. – С.13-16.

Кузнецова І.О. Естетика стилю деконструктивізм / І.О.Кузнецова, В. Пономаренко // Теорія та практика дизайну: Збірник наукових праць. – К.: «Дія», 2013. – Вип.8. – С. 157-163.

Кузнецова І.О. Естетика стилю футуризм в дизайні інтер’єрів аеровокзалів / І.О.Кузнецова, Д.В. Анфалова // Теорія та практика дизайну: Збірник наукових праць. – К.: «Дія», 2012. – Вип. №2. – С. 9-14.

Панько О.М. Комплексна система оцінки якості житла [Текст] : автореферат дис. . канд. техн. наук : 05.01.03 "Технічна естетика" / Панько Олексій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. - К., 2008. - 18 с.

Пайл Дж. Дизайн интерьеров: 6000 лет истории/ Джон Пайл. – М.: АСТ Астрель, 2006. – 559с.

Райли Н. Элементы дизайна. Развитие дизайна и элементов стиля от Ренессанса до Постмодернизма / Н Райли. – М.: ООО «Магма», 2004. – 544с.

Сороко Э.М. Структурная гармония систем. / Э.М. Сороко. – Минск: Наука и техника, 1984.- 264 с.

Турчин В.В. Особливості формування проектно-образного мислення дизайнера: Автореф... канд. мистецтвознавства 05.01.03. / ХДАДМ. - Харків, 2004. – 20 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Без Похідних 4.0 Міжнародна.