Інноваційні напрями в дизайні интер’єру

I. Kuznetsova, I. Rusakov, O. Rudenko, K. Gerbich

Анотація


У статті розкриваються актуальні напрями в сучасному проектуванні інтер'єру. Розглядаються технології рециклінгу, екології дизайну інтер'єру, енергозбережні технології, теплопостачання і енергопостачання інтер'єру з використанням поновлюваних джерел і технологій рекуперації, адаптивний дизайн інтер'єру, багатофункціональні трансформовані універсальні простори, використання технологій віртуальної реальності, використання ЗД моделювання і друку, нові напрями функціональної організації і ергономіки інтер'єру, створення швидкомонтованих інтер'єрів, інтер'єрів для людей  з особливими потребами, інтер'єрів для дітей, в тому числі з особливими потребами, системи автоматизованого управління інтер'єром, створення нових типів інтер'єрів.

Ключові слова


Дизайн інтер'єру; 3D моделювання; рециклінг; екологія; технології енергозберігаючі та рекуперації; трансформовані простори; системи автоматизованого управління; ергономіка.

Посилання


Базилевский А.А. Технология и формообразование в проектной культуре дизайна: Влияние технологии на морфологию промышленных изделий: автореферат дис. ... канд. техн. наук: 17.00.06 "Техническая эстетика и дизайн" / Базилевский Александр Андреевич, МГХПУ им. С.Г.Строганова. – М., 2006. - 20 с.

Инновационные технологии в дизайне интерьера. - http://www.chel.luxe-design.ru/content/articles/7997.html - 13 февраля 2016.

Гнатюк Л.Р. Дизайн інтер’єрів офісних приміщень з використанням сучасних екологічних тенденцій/ Л.Р. Гнатюк, Т.С. Синиця// Теорія та практика дизайну. Збірник наукових праць. – Вип. 9. Мистецтвознавстов – К.: НАУ, 2016. –C.47–56.

Гнатюк Л.Р. Інтерактивні навчальні засоби в дизайні інтер’єрі планетарію / Л.Р. Гнатюк, А.Р. Давлятов // Теорія та практика дизайну. Збірник наукових праць. – Вип. 10. Технічна естетика – К.: НАУ, 2016. – C. 74–81.

Кузнецова І.О. Визначення явища сенсорного дизайну, його застосування та засоби творення / Кузнецова І.О. , Чередниченко Ю. // Теорія та практика дизайну: сб. науч. трудов. – Киев: «Дія», 2015. – Вып.8. – С.164 -169.

Кузнецова І.О. Скульптури із вторинних матеріалів: типи, види та функції / І.О. Кузнецова, Ю.О. Оксенюк // Теорія та практика дизайну. Збірник наук. праць. – К.: «Дія», 2013. – Вип.3. - С.87-94.

Кузнецова І.О., Степанюк Т.О. Вплив основних художніх засобів композиції на використання фітодизайну в інтер’єрі / І.О. Кузнецова, .О. Степанюк // Науковий вісник НЛТУ УКРАЇНИ: Сб. науч. - техн. трудов. - Львов: РВВ України, 2013. – С.316- 320.

Новые материалы в отделке помещений и дизайне интерьеров http://papamaster.su/novye-materialy-v-otdelke-pomeshhenij /

Панько О.М. Комплексна система оцінки якості житла: автореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.01.03 "Техническая эстетика" / Панько Олексій Миколайович; Киевский национальный университет строительства м архитектуры. - Киев, 2008. - 18 с.

Петрушевский А.О. Принципи та засоби комп’ютерного формоутворення дизайну вітражних полотен: Автореферат дис. канд. техн. наук: 05.01.03/КНУБА. –К., 2015. –24с.

Русаков І.О. Збільшення туристичного та рекреаційного потенціалу акваторії та островів в Києві з використанням забутого досвіду та нових технологій / Русаков І.О, Хромова І.С. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Здобутки, проблеми та перспективи розвитку готельно-ресторанного та туристичного бізнесу”, 29 - 30 жовтня 2012 р. – К.: НУХТ, 2012 р. – С. 409.

Самойлович В.В. Методологічні основи проектування опорядження як складової дизайну інтер'єрів і екстер'єрів будівель : автореферат дис. ... доктора техн. наук : 05.01.03 "Технічна естетика" / Самойлович Валентин Васильович; , КНУБА.. – К., 2010. - 39 с.

Сергейчук. О.В. Геометричне моделювання фізичних процесів при оптимізації форми енергоефективних будинків: дис. … доктора техн. наук: 05.01.01 / Сергейчук Олег Васильович. – К., 2008. – 425 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Без Похідних 4.0 Міжнародна.