Особливості дизайну експозиційних просторів у арт-центрах

O. Kostyuchenko

Анотація


У статті розглянуто особливості репрезентації сучасного мистецтва в просторі арт-центрів. В роботі висвітлено особливості сучасного мистецтва та їх вплив на організацію експозиційного простору. Наведено історичний розвиток підходів до організації просторів для експонування творів сучасного мистецтва від підходів, повязаних з технологічними умовами та історично-достовірним середовищем, до експозиційного простору, що набуває рис самостійного твору мистецтва. Визначено нові концептуальні підходи до формування експозиційного простору, які засновані на ідеях  синтезу мистецтва та простору, сценарності експозиційного простору, впливу кураторів виставок та взаємодії між митцями, творами мистецтва та глядачами. Це дозволить максимально ефективно демонструвати твори сучасного мистецтва у арт-центрах.

Ключові слова


Арт-центр; сучасне мистецтво; експозиція; експозиційний простір; дизайн.

Посилання


Вишеславський Г.А., Сидор-Гібелінда О. В. Термінологія сучасного мистецтва. Означення, неологізми, жаргонізми сучасного візуального мистецтва України: словник / [уклад. Г.А. Вишеславський, О.В. Сидор-Гібелінда]. − Париж: Майстерня книги, 2010.− 416 с.

Калугина Т.П. Художественный музей как феномен культуры. / Калугина Т.П. − 2-е изд. − СПб.: Петрополис, 2008. – 244 с.

Кликс Р.Р. Художественное проектирование экспозиций. /Р.Р. Кликс – М.: Высшая школа, 1978. – 368 с.

Майстровская М.Т. Очерк развития современного экспозиционного дизайна (музеи искусств)/М. Т. Майстровская // Музееведение. На пути к музею XXI века: Сб. науч. трудов / НИИ Культуры. М., 1989.− с.50-65.

Панченко А.С. Основные тенденции современной выставочной деятельности художественного музея (на материале музеев Санкт-Петербурга рубежа ХХ-ХХ1 вв.) : Дис. кан-та. иск. Панченко А. С. – СПб.– 2012. – 138с.

Чепелик О. В. Взаємодія архітектурних просторів, сучасного мистецтва та новітніх технологій, або Мультимедійна утопія / Ін-т проблем сучасн. мист-ва Акад. мист-в України. — К.: Хімджест, 2009. — 272 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Без Похідних 4.0 Міжнародна.