Особливості використання народного текстилю при проектуванні сучасного етнічного житлового інтер'єру України

Y. Tretyak, I. Kuznetsova, V. Us, I. Ilyk

Анотація


Взаємовплив різних культур та потужний розвиток глобалізаційних процесів призвели до збільшення зацікавленості національною ідентичністю. Розглянуто вплив народних традицій на проектування житлового простору та можливості їх інтеграції в сучасний дизайн. За допомогою анкетного опитування проаналізовано відношення середньостатистичного споживача до сучасного інтер’єру та місця народного текстилю в ньому. Досліджено відношення людей до народного текстилю та його роль у формуванні художньо-естетичного житлового середовища, а також сприйняття людьми етнічних тканин як центральних художніх елементів сучасного українського інтер’єру. Виявлено тенденції естетичного та функціонального взаємозв’язку етнічного текстилю та, зокрема, гобелену з предметно-просторовим середовищем.

Ключові слова


Національна ідентичність; етнічний; сучасний інтер’єр; художній текстиль; гобелен.

Посилання


Басович У., Кащенко О. В., Кузнецова І. О. Основні фізіологічні властивості візуального сприйняття форми на площині гобелену. Сучасні проблеми геометричного моделювання : Праці Таврійського державного агротехнічного університету. СПГМ–15. 4–7 червня 2013. Мелітополь, 2013. С.8–15.

Бобенко О. Український гобелен – важливий компонент формування художньо-естетичного середовища. Молодь і ринок. 2010. № 11. С. 123–127.

Боб’як Д. Дослідження українського художнього текстилю ХХ – початку ХХІ століття. Актуальні питання гуманітарних наук. 2015. Вип. 12. С. 113–118.

Бойко О. В. Искусство гобелена – важнейший компонент в формировании художественного образа интерьера. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Харків : ХДАДМ, 2014. №7. С. 4–7.

Георгієва О. С. Використання елементів народного житла в сучасному дизайнi середoвища. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Харків: ХДАДМ, 2011. № 5. С. 45–47.

Григорьева М. Б. Проектные методы формирования этно-образа в интерьере (на примере ресторанов национальной кухни). Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Харків : ХДАДМ, 2014. №2. С. 4–7.

Качинська І. О., Чернявський В. Г. Художній текстиль як засіб формування просторово-предметного середовища інтер'єру ресторану. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Харків : ХДАДМ, 2009. № 5. С. 92–98.

Крилатова О. Вектори розвитку етностилю в cучасному дизайні громадських інтер’єрів України. Вісник Львівської національної академії мистецтв. Львів : ЛНАМ, 2013. № 24. С. 27–38.

Кузнецова І. О., Соломенко А. Г. Килими та текстиль в інтер’єрі крізь живопис Вікторіанської епохи. Вісник Харківської державної академії дизайну та мистецтва. Х. : ХДАДМ, 2014. Вип.1. C. 147–149.

Никорак О. І. Українська народна тканина ХІХ-ХХ ст.: типологія, локалізація, художні особливості. Ч.1. Інтер’єрні тканини (за матеріалами західних областей України). Львів : Афіша, 2004. 584 с.

Чумаченко М. П. Дизайн інтер'єрних текстильних виробів Слобожанщини XIX–XX ст. (генеза та сучасні тенденції) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.07. Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. Харків : ХДАДМ; Моделіст, 2015. 20.

Ямборко О. Я. Гобелен у контексті українського образотворчого мистецтва 1960-1990-х рр. : дис… канд. мист. : 17.00.05. Львівська національна академія мистецтв. Львів : ЛНАМ, 2007. 204.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.