Принципи формування предметно-просторового середовища для засуджених

Y. Tretyak

Анотація


У статті висвітлюється проблематика становлення й розвитку сучасного дизайну внутрішнього середовища пенітенціарних закладів, зокрема, інтер‘єрів житла для засуджених. На основі вивчення теоретичних джерел й досвіду проектування встановлено основні принципи формування інтер‘єрів та предметно-просторового середовища виправних комплексів: безпеки, функціональності, естетичності та взаємопов‘язаності.

Ключові слова


Внутрішнє середовище пенітенціарних комплексів; інтер‘єр житлових приміщень для засуджених; приміщення для утримання засуджених; предметно-просторове середовище.

Посилання


Степанюк А. X., Яковець І. С. Втілення міжнародних стандартів у практику діяльності кримінально-виконавчої системи України : Монографія. Харків : Кроссрод, 2007. 184 с.

Свірко В. О., Бойчук О. В., Голобородько В. М., Рубцов А. Л. Основи ергодизайну: навчальний посіб. К. : НАУ, 2011. 300 с.

Иконников А. В., Пилипенко В. Р., Каган М. С и др. Эстетические ценности предметно-пространственной среды [Под общ. ред. д-ра архит. В. Иконникова] : ВНИИ технической эстетики. М. : Стройиздат, 1990. 335 с.

Третяк Ю. В. Типологічні основи формування архітектурного середовища пенітенціарних комплексів. Автореф. дис... д-ра архіт.: 18.00.02; Київ. нац. техн. ун-т буд-ва і архіт. К., 2015. 36 с.

Architecture of Incarceration [Edited by Iona Spens]. London : Academy editions, 1994. 128 p.

Офіційний веб-сайт: Державна пенітенціарна служба України [Електронний ресурс]. URL : http://www.kvs.gov.ua

Kofman J. Іn Norway, a prison built on second chances [Elektronnij resurs]. URL : http://www.npr.org/sections/parallels/2015/05/31/410532066 (дата звернення: 28.11.2016)

Campbell-Dollaghans K. A. Prison Cell-Sized Room Designed by the Inmates Who Live in Them [Elektronnij resurs]. URL : http://gizmodo.com/5995111/a-prison-cell-designed-by-the-inmates-who-live-in-them (дата звернення: 28.11.2016)

Kai Lin. Redesign Institutional Furniture [Elektronnij resurs]. URL : http://www.kailindesign.com (дата звернення: 28.11.2016)

Tuker E. Karl Lenton designs egg-shaped movable therapy pods for prisons [Elektronnij resurs]. URL : https://www.dezeen.com/2015/09/29/karl-lenton-safe-innovations-seeds-movable-therapy-pods-prisons-uk-leeds/ (дата звернення: 28.11.2016)


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.