Прикордонні стани дизайн-систем: аспекти проектування

N. Skliarenko

Анотація


У статті висвітлено сутність та роль прикордонних станів у проектуванні дизайн-систем. Увага дизайнерів переноситься з остаточного результату на процес формування нової структури шляхом цілеспрямованого проектування ситуацій деструктивного або конструктивного характеру. Прикордонний стан – це неперервний процес побудови нової емерджентної властивості відкритої дизайн-системи (на візуальному та концептуальному рівнях). Формами прояву прикордонних станів виступають структурно-функціональні та синтетичні перетворення. Їх прихована потенція розкриває різні аспекти цілісної системи у контексті природного і соціального середовища. Виявлено, що прикордонні стани в дизайні є експериментальною основою для створення тапрогнозування нових інтегрованих дизайн-систем і напрямків проектування.

Ключові слова


Прикордонний стан; кризовий стан; проектування; дизайн-система; інтеграція; конструктивні зміни; деструктивні зміни.

Посилання


Артюхов В. В. Общая теория систем: Самоорганизация, устойчивость, разнообразие, кризисы. Москва : Книжный дом “ЛИБРОКОМ”, 2009. 224 с.

Волошко В. М. Принципы решения знаковых изображений: Учебное пособие. Москва : МВХПУ, 1987.

Дверь в Европу. URL : https://www.adme.ru/tvorchestvo-reklama/dver-v-evropu-583905/ (дата звернення: 30.01.2017)

Деконструктивизм: архитектура разрушения. URL : http://www.cablook.com/design-art/dekonstruktivizm-arhitektura-razrusheniya/ (дата звернення: 30.01.2017)

Евин И. А. Искусство и синергетика. Москва : Едиториал УРСС, 2004. 164 с.

Кирбаба Ю. В. Генезис синергетической парадигмы: культурологические аспекты : дис. … канд. культуролог. Саратов, 2004.

Князева Е. Н. Синергетический вызов культуре. URL : http://spkurdyumov.ru/art/sinergeticheskij-vyzov-kulture/2/ (дата звернення: 30.01.2017)

Кузнецова І. О. До питання про визначення терміну “рух в дизайні”. Актуальные научные исследования. Теория, практика: Сб. научн. докл. Познань, 2015. Ч. 1. С. 57–61.

Лапшина Е. Г. Архитектурное пространство как динамическая система : автореф. дис. … докт. архит. Нижний Новгород, 2016. 56 с.

Фотограф Джек Лонг снимает всплески жидкости так, что получаются цв... URL : http://meta.kz/interesnie-fakti/835116-fotograf-dzhek-long-snimaet-vspleski-zhidkosti-tak-chto-poluchayutsya-cv.html (дата звернення: 30.01.2017)

Чепурова О. Б. Трансграничность в дизайне. Вестник ОГУ. 2011. №9 (128) /сентябрь. С. 58–66.

Art Digital 2006: Пограничное состояние. URL : http://www.russiskusstvo.ru/exhibitions/moscow/a1643/(дата звернення: 15.02.2017).


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.