Архітектрний аналіз вхідних груп реконструйованих будівель історичної забудови міста Києва

O. Sidorova, M.-Y. Sidorova, A. Yevtushenko

Анотація


Розглянуто позитивні та негативні риси вхідних груп реконструйованих будівель в забудові Києва кінця XIX- початку XX ст. Виявлені основні типи вхідних груп та найбільш характерні для них елементи. Запропоновано шляхи збереження цілісності історичної забудови.

Ключові слова


Вхідна група; композиція; пропорції; масштаб; колір; цілісність; історична забудова; Київ.

Посилання


Кальницький М., Малаков Д. Головні та міські архітектори Києва. 1799-1999. Теорія та історія архітектури і містобудування : Зб. наук. пр. Вип.4. К., 1999. С. 105–125.

Малаков Д.В. Правила забудови старого Києва. Архітектурна спадщина України. К., 2002. С. 436–438.

Сердюк О. М. Стилістичне вирішення київського житлового інтер’єру другої половини ХІХ – початку ХХ століття. Праці Центру пам'яткознавства : зб. наук. пр. 2009. Вип. 16. С. 55–64.

Сідорова О. І. Зберегти архітектурну пластику Києва кінця ХІХ – початку ХХ століття. Будівництво та архітектура. 1988. №11. С. 6–9.

Сідорова О. І. Композиційні та езотеричні особливості лінії партеру історичного міського середовища. Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-тех. зб. КНУБА. К., 2014. №36. С. 226–235.

Сідорова О. І. Семантика київських фасадів Українська академія мистецтва. Дослідницькі та науково-методичні праці. 2009. №16. С. 163–173.

Сідорова О. І. Художньо-структурні особливості архітектурних фасадів житлових будівель Києва кінця ХІХ – поч. ХХ ст. Українська академія мистецтва. Дослідницькі та науково-методичні праці. 2008. №15. С. 184–193.

Сідорова О. І., Жирякова В. Г. Вирішення вхідної групи у реконструйованих будівлях історичного середовища міста Києва. Проблеми розвитку міського середовища, К. : НАУ, 2011. №5–6. С. 210–218.

Скібіцька Т.В. Київський архітектурний модерн (1900–1910-і роки). Вступ. Стаття Духовичного Г. Львів–К., 2011. 232с.

Чепелик В.В. Український архітектурний модерн. [Упор. Мойсеєнко-Чепелик З.В.] К., 2000.

Ясиевич В.Е. Архитектура Украины на рубеже ХІХ – ХХ веков. К. : Будівельник, 1988. 183 с


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.