Організація середовища проживання: досвід васту

Y. Kovalyov, V. Kalashnikova

Анотація


Прагнення до гармонійної організації середовища проживання притаманне людині з глибокої давнини. Системно-психологічний аналіз історичного досвіду дозволяє відновити як забуті нині принципи організації середовища, так і конкретні прийоми, пов'язавши їх як з станами свідомості людини, яка властива різним історичним епохам, так і з конкретними каналами сприйняття людиною середовища. Їх переосмислення і вираження в рамках актуальних стилів і за допомогою сучасних матеріалів, технологій дозволяє підвищити комфорт середовища проживання за рахунок цілеспрямованого впливу на стан людини, що враховує умови комфорту всіх каналів взаємодії людини з навколишнім середовищем.

Ключові слова


Васту; теорія самоорганізації складних систем; системно-психологічний аналіз; канали взаємодії з середовищем; профіль впливів.

Посилання


Шастри К. Ведическая архитектура васту: принципы строительства идеального дома. М., 2012. 224 с.

Даракова В. Васту-шастра: гармония дома или законы привлечения благополучия. М., 2014. 96 с.

Официальный сайт Vastu House. Khosla Associates [Электронный ресурс]. URL : http://www.archdaily.com/68535/vastu-house-khosla-associates Дата доступа 9.11.2016. Название с экрана

Ковалев Ю. Н. Геометрическое моделирование эргатических систем: разработка аппарата. К. : КМУГА, 1996. 134 с.

Мхитарян Н. М., Бадеян Г. В., Ковалев Ю. Н. Эргономические аспекты сложных систем. К. : Наукова думка, 2004. 600 с.

Ковалев Ю. Н., Мхитарян Н. М., Ницын А. Ю. Самоорганизация сознания человека и изображение пространства в произведениях живописи от палеолита до Ренессанса. К. : ДІЯ, 2014. 236 с.

Ковальов Ю. М., Шинкарчук И. В., Калашникова В. В. Методика оцінки рекреаційних можливостей парків (на прикладі ботанічного саду імені М.М. Гришка). Архітектура та екологія: проблеми міського середовища. K., 2012. №7. С. 95–103

Буравська А. Р., Матющенко Н. В., Шевель Л. В., Шинкарчук І. В. Паркова зона у центрі Києва : оцінювання та перспективи розвитку. Технічна естетика і дизайн. 2012. Вип. 11. С. 57–66

Ковальов Ю.М., Ніцин О. Ю., Шевель Л. В. Моделювання і оцінювання взаємодії людини із сакральним середовищем (на прикладі НІАЗ “Кам’яна Могила”). Сучасні проблеми моделювання : зб. наук. праць. Вип. 5, 2016. С.57–65

Радхакришнан С. Индийская философия. М., 1956–1957. тт. 1–2.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.