До питання вибору ефективних засобів графічної візуалізації у завданнях проектування

S. Berdynskykh

Анотація


У статті розглядаються принципи застосування засобів моделювання об’єктивних та естетичних властивостей проектованих форм за наперед визначеними умовами. Пізнання різноманітних утилітарних властивостей дизайн-об’єкта практично реалізується за допомогою низки спеціальних зображень. Кожне з них, розкриваючи певну сторону проектного задуму, може володіти ще й емоційною оцінкою. Проблема забезпечення функціональності, інформативності, лаконічності та змістовності проектних зображень, а також акцентування закладених автором образних характеристик проектованого об'єкта, спонукає до вирішення питання доцільного вибору графічних засобів. Виходячи з цього, розроблено рекомендації щодо вибору засобів моделювання певних об’єктивних та суб'єктивних властивостей проектованих форм за наперед визначеними умовами, використовуючи які можна збільшити ефективність графічного вирішення.

 

 


Ключові слова


Проектна графіка; графічне моделювання; графічний елемент; об’єктивні властивості форми; візуальний образ; об’єкт проектування.

Посилання


Бердинських С. О. Виразно-змістовні якості формалізованих елементів і форм проектної графіки. Концепція сучасної мистецько-дизайнерської освіти України в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів Міжнародної науково-методичної конференції професорсько-викладацького складу і молодих учених в рамках VIII Міжнародного форуму “Дизайн-освіта 2015”, м. Харків, 15–16 жовтня 2015 року [За загал. ред. Даниленка В. Я.] Харків : ХДАДМ, 2015. С. 7–11.

Бердинських С. О.Композиція графічного простору в репрезентативних завданнях проектування. Сучасні проблеми геометричного моделювання : збірник праць XVII Міжнародної науково-практичної конференції, 02–05 червня 2015 р. Мелітополь : Вид-во МДПУ ім.Б.Хмельницького, 2015. С.14–22.

Бердинських С. О. Визначення пріоритетних принципів створення графічних моделей дизайн-об'єктів. Теорія та практика дизайну (Технічна естетика) : збірник наукових праць. К. : “Компрінт”, 2016. Вип. 10. С. 3–13.

Боумен У. Графическое представление информации [пер. с англ.]. М. : Мир, 1971. 225 с.

Зайцев К. Г. Графика и архитектурное творчество. М. : Стройиздат, 1979. 160 с.: ил.

Куликов А. Д. Введение в методику графического художественно-композиционого моделирования. Казань : КГАСА, 1999. 80 с.

Яковлєв М. І. Геометричні принципи художнього формотворення : дис. … д-ра техн. наук : 05.01.03. Київський держ. технічний ун-т будівництва і архітектури. Київ, 1999. 415 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.