Визначення пріоритетних принципів створення графічних моделей дизайн-об’єктів

S. Berdynskykh

Анотація


У статті визначено основні принципи побудови графічних зображень дизайн-об’єктів. Розглянуто роль та різновиди моделювання в процесі створення і репрезентації продуктів художнього формоутворення, проаналізовано основні властивості графічної моделі щодо передачі об’єктивних та образно-емоційних властивостей зображених форм. Оскільки проектна графіка є одним із різновидів комунікацій, розглядаються її характерні ресурси і можливості. Встановлено правила та принципи зображення, що дозволяють максимально ефективно виявляти ті або інші властивості проектованого об’єкта.

Ключові слова


Проектна графіка; графічне моделювання; графічний елемент; об’єктивні властивості форми; візуальний образ; об’єкт проектування.

Посилання


Агеев В. Н. Семиотика / В. Н. Агеев. – М.: Весь Мир, 2002. – 256 с.

Бердинських С. О. Выразно - змистовні якості формалізованих елементів і форм проектної графіки [Текст] / С. О. Бердинських // Концепція сучасної мистецько-дизайнерської освіти України в умовах євроінтеграції // Збірник матеріалів Міжнародної науково-методичної конференції професорсько-викладацького складу і молодих учених в рамках VIII Міжнародного форуму «Дизайн-освіта 2015», м. Харків, 15–16 жовтня 2015 року / За загал. ред. Даниленка В. Я. – Харків: ХДАДМ, 2015. – С. 7 – 11.

Бердинських С. О. Композиція графічного простору в репрезентативних завданнях проектування [Текст] / С. О. Бердинських // Сучасні проблеми геометричного моделювання: збірник праць XVII Міжнародної науково-практичної конференції, 02–05 червня 2015 р. – Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2015. – С. 14–22.

Боумен У. Графическое представление информации / У. Боумен; [пер. с англ.]. – М. : Мир, 1971. – 225 с.

Зайцев К. Г. Графика и архитектурное творчество / К. Г. Зайцев. – М.: Стройиздат, 1979. – 160 с.: ил.

Куликов А. Д. Введение в методику графического художественно - композиционного моделирования / А. Д. Куликов. – Казань: КГАСА, 1999. – 80 с.

Яковлєв М. І. Геометричні принципи художнього формотворення : Рукопис дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук зі спеціальності 05.01.03 – Технічна естетика / М. І. Яковлєв. – К. : 1999. – 415 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.