Особливості змісту дисципліни «Основи формоутворення» в НАУ

I. Kuznetsova

Анотація


Особливості змісту дисципліни «Основи формоутворення», що викладається в НАУ, обумовлені специфікою викладання в університеті певної спеціалізації; спеціалізаціями в дизайні, на які є ліцензія; особливостями сприйняття студентами суміжних дисциплін, що викладаються; курсом, на якому викладається дисципліна. Теми викладання поетапно появ’язані зі сприйняттям зображення на площині з урахуванням його подальшого просторового розвитку, переходом від «площинного» сприйняття до сприйняття рельєфу на поверхні одиничного об’єкта, розвитком просторового сприйняття при формоутворенні об’єктів, що мають художній образ.

Ключові слова


Формоутворення; пропедевтика; художній образ; площина; поверхня; простір.

Посилання


Волкотруб И. Т. Основы художественного конструирования. Моделирование материалов и биоформ / И. Т. Волкотруб. – К. : Вища шк., 1982. – 152 с.

Даниленко В. Я. Дизайн / В. Я. Даниленко. – Харків : ХДАДМ, 2004. – 320 с.

Иконников А. В. Функция, форма, образ в архитектуре/ А. В. Иконников. – М. : Стройиздат, 1986. – 288 с.

Калмыкова Н. В. Дизайн поверхности: композиция, пластика, графика, колористика. Учебное пособие / Н. В. Калмыкова, И. А. Максимова. – М. : КДУ, 2010. – 154 с.

Кисельова К. О. Аспекти аналізу костюма в контексті формоутворення / К. О. Кисельова // «Теорія та практика дизайну» : зб. наук. праць. – К. : «Дія», 2015. – Вип. 8. – С. 100–110.

Костенко Т. В. Основи композиції та тримірного формоутворення / Т. В. Костенко. – Харків : ХДАДМ, 2003. – 256 с.

Михайленко В. Є. Основи композиції (геометричні аспекти художнього формоутворення) / В. Є. Михайленко, М. І. Яковлев. – К. : Каравела, 2004. – 304 с.

Михайленко В. Є. Основи біодизайну. Навчальний посібник / В. Є. Михайленко , О. В. Кащенко. – К. : Каравела, 2011. – 224 с.

Обідняк М. М. Архітектурна композиція / М. М. Обідняк, О. Б. Білінська. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 152 с.

Устин В. Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного формообразования в дизайнерском творчестве: учебное пособие. – 2-е изд., уточненное и доп. / В. Б. Устин. – М. : АСТ: Астрель, 2007. – 239 с.

Чинь Ф. Д. К. Архитектура. Форма, пространство, композиция / Франсис Д. К. Чинь. – М. : АСТ. Астрель, 2005. – 399 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Без Похідних 4.0 Міжнародна.