Архітектурний компонент православних сакральних пам’ятників

V. Us

Анотація


У статі поставлено  питаня дослідження о компоненту у  формотворенні архітектури православних надгробків в Україні. Увагу приділено найбільш поширеним формам надгробків, а саме: у вигляді плити, кам’яного хреста, обеліска, колони, аналоя, дерева життя, кургана-голгофи тощо, які вважаються архітектурними компонентами цілісного надгробного пам’ятника.

Ключові слова


Проектування; формотворчі; композиційні засади; архітектурний компонент.

Посилання


Us V.F. Kompozytsiyni pryntsypy ta tekhnolohichni zasady formotvorennya pravoslavnykh nadhrobkiv kintsya KhIKh – pochatku KhKh stolittya (na prykladi Luk"yanivs'koho tsvyntarya m. Kyyeva). ]: avtoref. dys. kand. tekhn.. nauk: 05.01.03 – tekhnichna estetyka / Us V.F., KNUBA.– K., 2016. – 21 s.

Akymov P.A. Russkoe nadhrobye XVIII – pervoy polovynы XIX veka: ydeya zhyzny y smerty v plastycheskom voploshchenyy y эpytafyy: avtoref. dys. kand. yskusstvovedenyya: 17.00.04 – yzobrazytel'noe y dekoratyvno-prykladnoe yskusstvo y arkhytektura /Akymov P.A; – M., 2008. – 29 s.

Ivakin V.H. Pokhovannya v sklepakh ta na tsehlyanykh vyrostkakh Voznesens'koho nekropolya KhVII–KhVIII st. / Ivakin V.H., Balakin S.A. // Lavrs'kyy Al'manakh. Kyyevo-Pechers'ka lavra v konteksti ukrayins'koyi istoriyi ta kul'tury. Zbirnyk naukovykh prats'. – Vyp. 19. – K., 2007. – S. 17–26.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.