Концептуальна модель візуальних рекурсивних систем в об’єктах дизайну

A. Heher

Анотація


У статті здійснено спробу формування концептуальної моделі візуальних рекурсивних систем (ВРС) на прикладі об’єктів дизайну. На основі застосування методів дискретного аналізу запропоновано підхід до виявлення типів ВРС (зовнішні площинні, внутрішні площинні, зовнішні поверхневі, внутрішні поверхневі, зовнішні об’ємно-просторові, внутрішні об’ємно-просторові, зовнішні комбіновані, внутрішні комбіновані). На основі застосування методів комбінаторного аналізу визначено множини проектних варіантів ВРС для дизайн проектування залежно від типу ВРС.

Ключові слова


Kонцептуальна модель; візуальна рекурсивна система; дизайнp; дискретний аналіз; комбінаторний аналіз.

Посилання


Гегер А. Д. Базис математичної моделі візуальних рекурсивних систем для об’єктів дизайну / А. Д. Гегер // Теорія та практика дизайну (технічна естетика) : зб. наук. праць. — К. : «Дія», 2015. — Вип. 8. — С. 54–58.

Гегер А. Д. Візуальна рекурсія у дизайн-проектуванні: формування концепцій рекурсивності / А. Д. Гегер, Н. В. Скляренко // Теорія та практика дизайну (технічна естетика) : зб. наук. праць. — К. : «Дія», 2014. — Вип. 6. — С. 28–35.

Коцик В. А. Этюды по теории искусства / В. А. Коцик, В. П. Рыжов, В. М. Петров. — М. : ОГИ, 2004. — 368 с.

Скляренко Н. В. Рекурсивні системи у мистецтві та дизайні: питання класифікації / Н. В. Скляренко, А. Д. Гегер // Теорія та практика дизайну : зб. наук. праць. — К. : «Комп’ютерпрес», 2012. — Вип. 1. — С. 172–178.

Флейшман Б. С. Основы системологии / Б. С. Флейшман. — М. : Радио и связь, 1982. — 368 с.

Цой М. П. Систематизація та конструювання орнаментальних структур (на прикладі корейських національних орнаментів): Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.01.03 / М. П. Цой; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2002. — 21 с.

Gelernter, David. Recursive Structure / David Gelernter // [Electronic resource] / Режим доступу : https://edge.org/response-detail/10574 — Назва з екрану.

Kuznetsova, Irina. Objective Analysis of Design, Decorative, Applied and Graphic art Objects / Irina Kuznetsova // The 13 th International Conference on Geometry and Graphics, August 4 8, 2008, Dresden, Germany. — Dresden, 2008. — P. 142–143.

Kuznetsova, Irina. Use of Geometry at Creation or the Analysis of Design and Art Objects / Irina Kuznetsova // The 16–th International Conference on Geometry and Graphics, August 4–8, 2014, Innsbruck, Austria. — Innsbruck, 2014. — P. 1295–1297.

Liao, Guan-Ze. Geometric patterns design with recursive pursuit relative motions [Electronic resource] / Guan-Ze Liao, Chun-Wang Sun – Режим доступу: http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/liao/index.html. — Назва з екрану.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Без Похідних 4.0 Міжнародна.