Аналіз розвитку методів дизайн-проектування

A. Omelchenko, M. Kolosnichenko, S. Donchenko

Анотація


У статті проведено аналіз літературних джерел на визначення термінів «дизайн» і наявність в них ергономічної складової. Досліджено основні методи дизайн-проектування та їх вдосконалення в процесі розвитку сучасного суспільства. Проаналізовано складові системи дизайн-проектування та їх вплив на якість дизайн -продукту. Обґрунтовано вибір методу для дизайн-проектування дитячого одягу для роллерів.

Ключові слова


Дизайн; ергономіка; ергономічний дизайн; методи дизайн – проектування; системний ергономічний дизайн; ТЗ; допроектне дослідження.

Посилання


Комлев Н. Г. Словарь иностранных слов / Н. Г. Комлев – М: ЭКСМО-Пресс, 2000 г. - 1308 с.

Рунге В. Ф. Основы теории и методологии дизайна: учеб. пособие. – 3-е изд., пер. и доп. / В. Ф. Рунге, В. В. Сеньковский – М.: М3 Пресс, 2005. – 368 с.

Кант И. Критика чистого разума [пер. Н.Лосского]. / И. Кант - М.: Мысль, 1994 г.- 256 с.

Безмоздин Л. Н. Дизайн в современной культуре // Искусство в системекультуры / Сост. и отв. ред. М. С. Каган. — Л.: Наука, Ленингр. отд., 1987. — С. 165-166.

Joke H. Gradyvan den Nieuwboer. Проектирование для специальных групп [Електронний ресурс] / Енциклопедия по охране и безопасности труда – Режим доступа: http://base.safework.ru/iloenc

Енциклопедія швейного виробництва. Навчальний посібник – К.: «Самміт-книга», 2010. – 968с.:іл.

Колосніченко М.В. Ергономіка і дизайн. Проектуванняс учасних видів одягу: Навчальний посібник / М.В. Колосніченко, Л.І. Зубкова, К.Л. Пашкевич, Т.О. Полька, Н.В. Остапенко, І. В. Васильєва, О. В. Колосніченко. – К. :ПП «НВЦ «Профі», 2014. – 386с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Без Похідних 4.0 Міжнародна.