Аспекти аналізу костюма в контексті формоутворення

K. Kyselova

Анотація


В статье розглянуто поняття форми костюма. Запропонований порядок аналізу костюма в контексті формоутворення, який дозволяє врахувати основну концепцію, композиційні, морфологічні та конструктивно-технологічні властивості форми, методи формоутворення, просторові звязки форми, прийоми та засоби її створення.

Ключові слова


Аналіз форми костюма; процес формоутворення.

Посилання


Козлова Т.В. и др. Основы теории проектирования костюма / под ред. Т. В. Козловой. – М.: Легпромбытиздат, 1984. – 452 с.

Петушкова Г. И. Структурообразование легкой женской одежды на основе методов симметрии: Дис. ... к. т. н. : 05.19.07 /Г.И. Петушкова; МТИ — М., 1984. —328 с.

Leventon, Mellissa. Artwear: Fashion and Anti-Fashion - New York: Thames & Hudson, 2005. – 160 p.

Quinn, Bradley.The Fashion of Architecture - New York: Berg, 2003. – 288 p.

Nancy J. Troy. Couture Culture: A Study in Modern Art and Fashion – Cambridge, Mass: MIT Press, 2003. — 438 p.

Кісіль М. В. Концепції формоутворення костюму в західноєвропейському дизайні XX століття: витоки, розвиток, тенденції: автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.07 / М. В. Кісіль ; ХДАДМ. — Х., 2010. — 20 с.

Чупріна, Н.В. Актуальність та роль системно-структурного аналізу при прогнозуванні форми костюма / Н.В. Чупріна// Вісник Технологічного університету Поділля. – 2003. –Ч.1, № 1. - С. 47-50.

Аристотель. Сочинения: в 4-х томах /Аристотель; общ. ред. А. И. Доватур; пер. с древнегреческого. Н. В. Брагинской, М. Л. Гаспарова, С. А. Жебелева и др.; АН СССР, Ин-т Философии – М.: Мысль , 1984. - 830 с.

Минервин Г.Б., Шимко В.Т. и др. Дизайн. Иллюстрированный словарь-справочник / Г.Б. Минервин, В.Т. Шимко и др. – М. : Архитектура–С, 2004. – 284 с.

Ермилова В.В. и Ермилова Д.Ю. Моделирование и художественное оформление одежды / В.В. Ермилова и Д.Ю. Ермилова – М.: Мастерство; Академия; Высшая школа, 2001. - 180 с.

Данилова О.Н. Архитектоника объемных форм / О.Н. Данилова - Владивосток: ВГУЭС, 2005. - 100 с.

Белько, Т. В. Бионические принципы формообразования костюма: дис. ... док. техн. наук / Т.В. Белько - М.: МТИ, 2006.- 342 с.

Горина Г. С. Моделирование формы одежды / Г. С. Горина. – М.: Лёгкая и пищевая промышленность, 1982. – 284 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна — Без Похідних 4.0 Міжнародна.