Choice of means of prevention fuel losses from evaporation

Authors

  • С.В. Бойченко Інститут транспортних технологій НАУ
  • Л.М. Черняк Інститут транспортних технологій НАУ

DOI:

https://doi.org/10.18372/2306-1472.20.999

Abstract

 The method of a choice optimum means prevention of fuel losses from evaporation are described in the paper. Distinction of the offered method from known will consist in use of criterion which determination is based on calculation of the cost price of storage of fuel in 1 cubic meter of the storage tank.

Author Biographies

С.В. Бойченко, Інститут транспортних технологій НАУ

канд. техн. наук

(1968) закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації. Кандидат технічних наук, доцент кафедри хімії і хімічної технології факультету охорони довкілля Інституту транспортних технологій Національного авіаційного університету. Керівник випробувального центру нафтопродуктів “УЦАХ-СЕПРО” Інституту транспортних технологій Національного авіаційного університету. Напрям наукової діяльності – хіммотологія.

Л.М. Черняк, Інститут транспортних технологій НАУ

(1981) закінчила Національний авіаційний університет (2004). Магістр кафедри хімії та хімічної технології Інституту транспортних технологій Національного авіаційного університету. Напрям наукової діяльності – хімотологічні проблеми екології та раціонального використання палив

References

Бойченко С.В. Раціональне використання вуглевод- невих палив: Монографія. – К.: НАУ, 2001. – 216 с.

Іванов С.В., Бойченко С.В., Григоренко І.В. Технології запобігання природним втратам нафтових палив // Вопр. химии и хим. технологии. – 2001. – № 6. – С. 133–142.

Коршак А.А., Бусыгин Г.Н. Критерий выбора технических средств сокращения потерь нефтепродуктов от испарения // Транспорт и хранение нефтепродуктов. – 1993. – № 5. – С. 5–6.

Коршак А.А., Бусыгин Г.Н., Шаммазов А.М. Выбор средств сокращения потерь нефтепродуктов из резервуаров с учетом фактора времени их внедрения // Транспорт и хранение нефтепродуктов. – 1998. – № 10. – С. 6–8.

Коршак А.А. Современные средства сокращения потерь бензинов от испарения. – Уфа: ООО “ДизайнПолиграфСервис”, 2001. – 144 с.

Инструкция по определению экономичес-кой эффективности использования в народном хозяйстве новой техники, изобретений и рационализаторских предложений. – М.: ЦНИИТЭнефтехим, 1978. – 81 с.

Шабанов П.П. Исследование вопросов методики определения годовых потерь нефтепродуктов от испарения для прогнозирования целесообразности модернизации эксплуатирующихся ре-зервуаров: Дис. ... канд. техн. наук: 05.15.07. – Днепропетровск: ДИСИ, 1973. – 172 с.

Бойченко С.В., Григоренко І.В. Розробка програмного забезпечення для оцінки та прогнозування втрат палив від випаровування внаслідок малих та великих “дихань” резер-вуарів // Методи та прилади контролю якості. – 2001. – № 8. – С. 96–99.

How to Cite

Бойченко, С., & Черняк, Л. (2004). Choice of means of prevention fuel losses from evaporation. Proceedings of National Aviation University, 20(2), 111–114. https://doi.org/10.18372/2306-1472.20.999

Issue

Section

AIRPORTS AND THEIR INFRASTRUCTURE

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>