IMPACT OF EDUCATIONAL CONCEPT ON INFORMATION AND DIDACTIC SUPPORT OF ACADEMIC DISCIPLINES HIGH SCHOOL

Authors

  • В.І. Кириченко Khmelnytsky National University
  • С.В. Бойченко National Aviation University

DOI:

https://doi.org/10.18372/2306-1472.53.3532

Keywords:

conception, didactics, education, technics

Abstract

 The problems associated with the development of innovative educational concept of higher technical education and its impact on the level of perfection the information and didactic ensure the educational process in the basic disciplines, and hence on the efficiency and quality of education, the formation of systems thinking and the student's creative personality traits

Author Biographies

В.І. Кириченко, Khmelnytsky National University

д.пед.н., проф.

С.В. Бойченко, National Aviation University

д.т.н., проф.

References

Кириченко В.І. Теоретичні і методичні основи інформаційно-дидактичного забезпечення навчального процесу з загальної хімії у вищих технічних навчальних закладах: дис. … д-ра пед. наук / В І. Кириченко. – К., 2010. – 483 с.

Кириченко В.І. Навчально-методичний комплект з курсу хімії вищої школи в контексті комп’ютерно-моделювальної технології його конструювання / В.І. Кириченко // Педагогіка і психологія: вісник НАПН України. – К., 2011. - № 4. - С. 29-38.

Кириченко В.І. Зміст і методика навчання загальної хімії у вищій технічній школі: моногр. / В.І. Кириченко. - Хмельницький: Міська дру-карня. – 2004. – 315 с.

Особенности подготовки специалистов-химмотологов в Национальном авиационном университете / С.В. Бойченко, В.И. Терехин, А.Ф. Аксёнов, В.Ф. Новикова // Матеріали ІІ МНТК «Проблеми хіммотології», 2–6 червня 2008 р. – К.: НАУ. – С. 78–80.

Бойченко С.В. Химмотологическая научно-педагогическая школа в системе информационного обеспечения учебного процесса / С.В. Бой-ченко, А.Ф. Аксёнов, В.И. Терехин // Нефть и газ. – 2009. – № 1. – С. 74–79.

Бойченко С.В. Проблеми становлення основних термінів і понять з хіммотології // Гуманітарні проблеми становлення сучасного фахівця: матеріали VIII МНПК. – К.: НАУ, 2007. – С. 5–7.

Бойченко С.В. Впровадження наукових досліджень у процес підготовки фахівців з авіаційної наземної техніки // Матеріали наук.- метод. конф. «Вплив наукових досліджень на підвищення якості підготовки фахівців». – Івано-Франківськ, 1998, 20–21 травня. – С. 85–87.

Бойченко С.В. Методические аспекты дипломного проектирования // Збірник наукових праць ІІІ Міжн. наук.-метод. конф. «Освіта та віртуальність». – Севастополь, 15–17.09.99 р. – С. 93–96.

Кириченко В.І. Загальна хімія: навч. посіб. для студ. ВТНЗ / В.І. Кириченко. - К.: Вища шк., 2005. – 640 с.

Кириченко В.І. Загальна хімія: практикум: навч. посіб. для студ. ВТНЗ / В.І. Кириченко. – Хмельницький: РВЦ ХНУ, 2011. – 303 с.

Кириченко В.І. Система навчально-мето-дичного комплекту з хімії для вищої школи / В.І. Кириченко // Педагогіка і психологія професійної освіти: журн. НАПН України. – 2005. - № 2. - С. 53-62.

How to Cite

Кириченко, В., & Бойченко, С. (2012). IMPACT OF EDUCATIONAL CONCEPT ON INFORMATION AND DIDACTIC SUPPORT OF ACADEMIC DISCIPLINES HIGH SCHOOL. Proceedings of National Aviation University, 53(4), 146–152. https://doi.org/10.18372/2306-1472.53.3532

Issue

Section

PROFESSIONAL EDUCATION

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>