Prospects for solar energy in Ukraine in the context of environmentally sound development of the state

Authors

  • Г.О. Білявський
  • І.В. Титенок

DOI:

https://doi.org/10.18372/2306-1472.38.1661

Abstract

 General concepts about Sun energy, advantages of sun elements, prospectives of sun energy development in Ukraine are discussed. The best technologies for sun elements production and their application in Ukraine and abroad are considered.

Author Biographies

Г.О. Білявський

Доктор геолого-мінералогічних наук. Академік УЕАН. Професор кафедри екології Національного авіаційного університету.

І.В. Титенок

Студентка Національного авіаційного університету.

References

Шевчук В.М. Геліоенергетика: моногр. – К.: Вища шк., 2004. – 456 с.

Ковалко М.П., Денисюк С.П. Пріоритетний напрямок державної політики України в перспективі розвитку альтернативної енергетики: моногр. – К.: Укренергозбереження, 2003. – 506 с.

Гелетуха Г.Г., Железная Т.А., Голубовская-Онисимова А.Н., Конеченков А.Е. Критический анализ основных положений «Энергетической стратегии Ук-раины на период до 2030 года»// Электронный журнал энергосервисной компании «Экологические системы». – 2006. – № 9. − С. 14–35.

Базеев Е.Т. Возможные энергоресурсы будущего// Пром. теплотехника. – 1994. – №1. – С.38–52.

Екологізація енергетики: навч. посіб./В.Я.Шевчук, Г.О. Білявський, Ю.М. Саталкін та ін. – К.: Вища освіта, 2002. – 111 с.

Бар’яхтар В., Кухар В., Пальшин Г. Енергетика України у контексті загальносвітових тенденцій // Вісн. НАН України. – 2000. – № 7. – С. 12–26.

Бабієв Г.М., Дероган Д.В., Щокін А.Р. Основні показники розвитку нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії та альтенативних видів палива в Укра-їні до 2010 року// Енергоінформ. – 1997. – Травень (№ 2). – С. 46–89.

How to Cite

Білявський, Г., & Титенок, І. (2009). Prospects for solar energy in Ukraine in the context of environmentally sound development of the state. Proceedings of National Aviation University, 38(1), 53–55. https://doi.org/10.18372/2306-1472.38.1661

Issue

Section

ENVIRONMENT PROTECTION

Most read articles by the same author(s)