The many classification range of flight situations

Authors

  • В.П. Харченко
  • І.В. Остроумов
  • Ю.В. Зайцев

DOI:

https://doi.org/10.18372/2306-1472.37.1623

Abstract

 The multivariate classification principle of flight situation range has been represented. Main parameters of classification flight situation by two parameters (horizontal and vertical deviation from flight planed trajectory) has been estimated.

Author Biographies

В.П. Харченко

Доктор технічних наук. Професор. Заслужений діяч науки і техніки України. Лауреат Державної премії України. Проректор з наукової роботи Національного авіаційного університету. Завідувач кафедри аеронавігаційних систем Національного авіаційного університету. Напрям наукової діяльності – аеронавігація.

І.В. Остроумов

Аспірант кафедри аеронавігаційних систем Національного авіаційного університету. Напрям наукової діяльності – попередження зіткнення повітряних кораблів.

Ю.В. Зайцев

Начальник відділу науково-технічної інформації та комерціалізації інтелектуальної власності Національного авіаційного університету. Напрям наукової діяльності – прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику.

References

Харченко В. П. Многоальтернативный последова-тельный метод в задачах ситуационного анализа воз-душной обстановки / В. П. Харченко, Г. Г. Косенко // Моделирование радиоэлектронных систем и комплексов обеспечения полётов: сб. науч. тр. – К.: КМУГА, 1996. – С. 3−10.

Энциклопедия безопасности авиации / Н.С. Кулик, В.П. Харченко, М.Г. Луцкий и др.: под ред. Н.С. Ку-лика. – К.: Техніка, 2008. – 1000 с.

Kharchenko V. Multiple-choice classification in air navigation system / V. Kharchenko, I. Ostroumov // Proc. of the NAU. – 2008. – № 2. – Р. 5−9.

Jean-Michel Marin. Bayesian Core: A Practical Approach to Computational Bayesian / Marin Jean-Michel, P. Robert Christian. – NY: Springer Texts in Statistics, 2007. – 258 p.

Боровков Л. Л. Математическая статистика / Л. Л. Боровков. – М.: Наука, 1984. –472 с.

Чёрный М.А. Воздушная навигация: учеб. для сред. спец. учеб. заведений / М.А. Чёрный, В.И. Кораблин. – 4-е изд. – М.: Транспорт, 1991. – 432 с.

Харченко В.П. Щільність ймовірності відхилення літального апарата від заданої висоти польоту / В. П. Харченко, І.В. Остроумов // Електроніка та системи управління. – 2008. – №2 (16). – С. 85–91.

Остроумов І.В. Методика оцінки ймовірності відхилення літака при багатоальтернативній класифікації ситуацій повітряного руху / І.В. Остроумов, В.П. Харченко // Проблеми інформатизації та управління. –2008. – № 4 (22). – С. 72–77.

Международная организация гражданской авиации. Группа экспертов по рассмотрению общей концепции эшелонирования. Совещание (6; 1988). Doc 9536, RGCSP/6. T. 1. Доклад: Монреаль, 28 нояб. – 15 дек. 1988 г.Т. 1/ICAO. – Монреаль,1988. – 270 с.

Международная организация гражданской авиации. Группа экспертов по рассмотрению общей концепции эшелонирования. Совещание (6; 1988). Doc 9536, RGCSP/6. T. 2. Доклад: Монреаль, 28 нояб. – 15 дек. 1988 г.Т. 2/ ICAO. – Монреаль,1988. – 672 с.

How to Cite

Харченко, В., Остроумов, І., & Зайцев, Ю. (2008). The many classification range of flight situations. Proceedings of National Aviation University, 37(4), 3–8. https://doi.org/10.18372/2306-1472.37.1623

Issue

Section

AEROSPACE SYSTEMS FOR MONITORING AND CONTROL

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>