Propeller's blades angle position as diagnostic parameter of turboprops

Authors

  • М. В. Купчик Національний авіаційний університет
  • В. В. Панін Національний авіаційний університет

DOI:

https://doi.org/10.18372/2306-1472.18.15382

Abstract

Propeller's blades angle position is considered as a diagnostic parameter of turboprop engines.


Author Biography

В. В. Панін, Національний авіаційний університет

д-р техн. наук

References

Теорія теплових двигунів / Ю. М. Терещенко, Л. Г. Бойко, С. О. Дмитрієв та ін. - К.: Вища шк., 2001.-382 с.

Разработка измерителя угла установки лопастей воздушного винта для двигательной установки самолета Ан-140 / Ю. Ф. Басов, А. В. Суббота, С. А. Глущенко та ін. // Авіаційно-космічна техніка та технологія. - К., 2003. - Вип. 6 (41). - С.101-105.

Пат. № 60545 А. Україна, МПК7 G01B11/04, GO 1В11/26 Спосіб дистанційного визначення лінійних розмірів або кутового положення нестаціонарних об’єктів та пристрій для його здійснення / М. В. Купчик, В. Г. Купчик. - № 20022119503; Заявлено 28.11.02; Опубл. 15.10.03; Бюл. № ю.

Александров В. Л. Воздушные винты. - М.: Оборонгиз, 1951. - 475 с.

Экспериментально-расчетные высотноско-ростные характеристики турбовинтового двигателя АИ-24. - Запорожье, 1961. - 161 с.

Панін В. В., Купчик М. В. Аналітичне відображення характеристик компресорів авіаційних турбогвинтових двигунів. - К.: Вісн. НАУ. - 2001.-№3 (10).-С. 12-16.

How to Cite

Купчик, М. В., & Панін, В. В. (2021). Propeller’s blades angle position as diagnostic parameter of turboprops. Proceedings of National Aviation University, 18(3-4), 54–57. https://doi.org/10.18372/2306-1472.18.15382

Issue

Section

MODERN AVIATION AND SPACE TEHNOLOGY

Most read articles by the same author(s)