THE INVARIANT ADAPTATION OF THE AIRCRAFT CONTROL SYSTEM IN EMERGENCY SITUATION DURING THE FLIGHT

Authors

  • Svitlana Pavlova National Aviation University
  • Mykola Komar International Research and Training Center for Information Technologies and Systems of National Academy of Sciences of Ukraine and Ministry of Education and Science of Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18372/2306-1472.69.11051

Keywords:

absolute non-linear invariance, control system, failure, reconfiguration of control system, flight safety

Abstract

Purpose: The aim of this study is to develop a method for compensating the effects of failures of the aircraft automatic control system during the flight. Methods: This article reviews an approach based on the methods of theory of absolute nonlinear invariance. Results: In this paper, we present the example of a case of compensation of failure of the elevator with using the solution of the equation of the absolute invariance for pitch angle. Synthesis of automatic control device of aircraft orientation angles based on the analysis of the equations of the absolute nonlinear invariance is presented. Discussion: The use of the reconfiguration of the aircraft control system to ensure its survivability in flight is a perspective direction. However, the development of the concept of motion control of the aircraft with the use of the theory of absolute invariance will allow to realize an effective developed aircraft control method that will have advantages compared with the existing methods.

Author Biographies

Svitlana Pavlova, National Aviation University

Doctor of Engineering. Associate professor.

Professor. Department of air navigation systems, National Aviation University.

Education: Kyiv Civil Engineering Institute, Kyiv, Ukraine (1988).

Research area: analysis and synthesis of nonlinear ergatic systems, critical technology, nonlinear dynamics.

Mykola Komar, International Research and Training Center for Information Technologies and Systems of National Academy of Sciences of Ukraine and Ministry of Education and Science of Ukraine

Post-graduate Student.

Research fellow. Department of intelligent control, International Research and Training Center for Information Technologies and Systems of NAS of Ukraine and MES of Ukraine.

Education: National Aviation University, Kyiv, Ukraine (2013).

Research area: flight dynamics, intelligent control of dynamic objects.

References

Rutkovskii V.Yu. (2009) Upravlenie ob"ektami kosmicheskoi i aviatsionnoi tekhniki [Objects control in space and aviation technique]. Problemy upravleniya, no. 3, pp. 87 – 93. (In Russian).

Shevchuk D.O. (2012) Kontseptsiya rekonfiguratsii upravleniya dlya vosstanovleniya upravlyaemosti i ustoichivosti samoleta v otkaznykh situatsiyakh [The concept of control reconfiguration to restore the controllability and stability of the aircraft in cases of failures]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika», no. 744, pp. 204 – 208. (In Russian).

Kazak V.M. (2010) Systemni metody vidnovlennia zhyvuchosti litalnykh aparativ v osoblyvykh sytuatsiiakh u poloti [System methods for aircraft survivability recovery in special situations in flight]. Kyiv, Vydavnytstvo Natsionalnoho aviatsiinoho universytetutu «NAU-druk» Publ., 284 p. (in Ukrainian).

Zhivov Yu.G., Poedinok A.M. (2012) Adaptivnaya sistema upravleniya prodol'nym dvizheniem samoleta [Adaptive control system of the aircraft longitudinal motion]. Uchenye zapiski TsAGI, no. 5, pp. 91 – 104. (In Russian).

Fomin V.N. (1981) Adaptivnoe upravlenie dinamicheskimi ob"ektami [Adaptive control of dynamic objects]. Moscow, Nauka Publ., 546 p. (In Russian).

Blanke M., Kinnaert M., Staroswiecki M. (2003) Diagnosis and Fault-Tolerant Control. Berlin, Springer, 571 p.

Alwi H., Edwards C. (2011) Fault Detection and Fault-Tolerant Control Using Sliding Modes. Ibid, 340 p.

Bazovsky I. (2004) Reliability theory and practice. Mineola, NY, Dover Publications, 292 p.

Pavlov V.V. (1982) Konflikty v tekhnicheskikh sistemakh [Conflicts in technical systems]. Kiev, Vyshcha shkola Publ., 184 p. (In Russian).

Pavlov V.V. (1971) Invariantnost' i avtonomnost' nelineinykh sistem upravleniya [Invariance and autonomy of nonlinear control systems]. Kiev, Naukova dumka Publ., 271 p. (In Russian).

Byushgens G.S., Studnev R.V. (1979) Aerodinamika samoleta. Dinamika prodol'nogo i bokovogo dvizheniya [Aircraft Aerodynamics. The dynamics of the longitudinal and lateral movement]. Moscow, Mashinostroenie Publ., 372 p. (In Russian).

Published

21-12-2016

How to Cite

Pavlova, S., & Komar, M. (2016). THE INVARIANT ADAPTATION OF THE AIRCRAFT CONTROL SYSTEM IN EMERGENCY SITUATION DURING THE FLIGHT. Proceedings of National Aviation University, 69(4), 28–33. https://doi.org/10.18372/2306-1472.69.11051

Issue

Section

AEROSPACE SYSTEMS FOR MONITORING AND CONTROL