Том 17 (2023): Екологічна безпека держави

					##issue.viewIssueIdentification##

Тези доповідей
ХVІI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів
20 квітня 2023 року

Опубліковано: 06.05.2023

Секція 2. Екологічна безпека енергетики та транспорту

Секція 3. Екологічна безпека сільського господарства, територій та акваторій