Редакційний штат

Головний редактор – завідувачка кафедри екології, д.т.н. , проф. Дудар Тамара Вікторівна

Заступник головного редактора - заст.декана Факультету екологічної безпеки, інженерії та технологій, д.т.н., проф. Тихенко Оксана Миколаївна

Відповідальний секретар – доцент кафедри екології, к.т.н. , доц. Радомська Маргарита Мирославівна