DEVELOPMENT OF ATTENTION PROPERTIES IN PRESCHOOL CHILDREN BY MEANS OF GAME TECHNIQUES

Authors

  • Mariia Patrul National Aviation University
  • Oleksandra Kuzmych National Aviation University

DOI:

https://doi.org/10.18372/2411-264X.23.18185

Keywords:

properties of attention; preschoolers; game techniques; concentration of attention; correctional development programme; attention volume; attention stability; psychocorrection; attention

Abstract

The  presents the results of a theoretical analysis of the properties of attention and an empirical study of the development of preschoolers' attention properties by means of game techniques.

The purpose of the study is to theoretically analyse and empirically investigate the peculiarities of the development of preschoolers' attention properties, to develop and implement a correctional programme for the development of preschoolers' attention properties using game techniques.

The research procedure was based on a set of theoretical, empirical and statistical research methods. The theoretical study used theoretical and methodological analysis, synthesis of comparison, systematisation and generalisation of scientific literature on the problem of studying the properties of attention. At the stage of empirical research, observations, interviews, testing, and an experiment, which included a statement and a formative part, were used. At the stages of the establishing and formative experiments, special psychodiagnostic techniques were used: to diagnose the properties of attention in preschool children - “Pieron-Rooser Test” to determine the level of concentration of attention; “Bourdon's Correctional Test” to determine the level of attention stability; “Find and Count Shapes” technique to determine the level of attention span. The experimentally obtained data were processed using mathematical statistics methods: the Kolmogorov-Smirnov test to determine the type of data distribution, group comparison method (Mann-Whitney U to compare two independent samples).

The results. In the course of empirical research of preschoolers' attention properties development by means of game techniques, high levels of attention properties were revealed by the following indicators: concentration of attention - 50% of respondents; attention stability - 45%; attention volume - 55%. Medium levels: concentration - 40% of respondents; sustainability - 45%; volume - 35%. Low levels of attention properties: concentration - 10%; sustainability - 45%, volume - 10%. Thus, the next stage was the creation and implementation of a correctional programme for the development of attention properties using game techniques. Also, the effectiveness of the developed correctional development programme was evaluated using mathematical data processing.

Based on the results of the study, a conclusion was made about the effectiveness of the correctional programme for the development of attention properties using game techniques and recommended for use in the work of practical psychologists in preschool education institutions

Author Biographies

Mariia Patrul, National Aviation University

senior teacher of the department of pedagogy and psychology of professional education

Oleksandra Kuzmych, National Aviation University

student

References

Барташнікова, І.А., & Барташніков, О.О. (2007). Розвиток уваги та навичок навчальної діяльності у дітей 5-6 років: Навчальний посібник/2-е вид.,переробл. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан. 40с.

Вишнівська, І. О., & Євдокимова, Н. О. (2015). Розвиток та корекція уваги учнів молодшого шкільного віку. Парадигма пізнання: Гуманітарні питання. 97с.

Ворожейкіна, О.М. (2011). 100 цікавих ідей для проведення уроку. Харків: Основа. 55 с.

Дичківська, І.М. (2004). Інноваційні педагогічні технології. К.: Академвидав, 450 с.

Кузьмич, О.В. (2023). Розвиток уваги у дошкільнят засобами ігрових технік. Дипломна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавра спеціальності «Психологія». Національний авіаційний університет. Київ. 41с.

Кузьмич, О.В. (2023). Розвиток уваги дошкільнят засобами ігрових технік. Політ. Сучасні проблеми науки. Гуманітарні науки: тези доповідей ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених. Національний авіаційний університет. Київ. 317-318.

Сухомлинский, В. А. (1972). Сердце отдаю детям. К. : Радянська школа. 3. 244 с.

Щербань, П. (2014). Застосування ігрових технологій в освіті: історія і перспективи. Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського, 308 с.

Published

2024-01-06

Issue

Section

Статті