ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ЛІДЕРСТВА У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Автор(и)

  • Леся Хоменко-Семенова Національний авіаційний університет
  • Костянтин Істратов Національний авіаційний університет
  • Леся Оксамитна Національний авіаційний університет

DOI:

https://doi.org/10.18372/2411-264X.21.17101

Ключові слова:

гендер; гендерні стереотипи; лідерство; лідерські якості; маскулінність; студентська молодь; фемінність

Анотація

У статті проводиться теоретичний аналіз та емпіричне дослідження гендерних особливостей прояву лідерства у студентської молоді.

Мета статті полягає у теоретичному обґрунтуванні та емпіричному визначенні гендерних особливості прояву лідерства у студентської молоді.

Результати. У ході емпіричного дослідження вдалося встановити:  яскраво виражені лідерські якості зустрічаються переважно у жінок, ніж у чоловіків, жінки виявляють себе як впевнені, домінантні, наполегливі. Проте, порівняльний аналіз не виявив статистично значущі відмінності у прояві лідерських якостей за статевою ознакою – у чоловіків і жінок (за методикою Є. Жарикова, Є. Крушельницького); така якість виражена більше у чоловіків, ніж у жінок. Це характеризує чоловіків як наполегливих, вони вміють керувати своїми емоціями, ефективно розподіляти час (значні розбіжності на 1% рівні значимості); жінки характеризуються більш вираженим творчим підходом у вирішенні важких ситуацій та професійних завдань, люблять шукати та пробувати щось нове, легко захоплюються новою справою, приймаючи рішення, схильні перебирати кілька варіантів (значні відмінності на 5% рівні значимості); у жінок, більш ніж у чоловіків, виражені «організаторські здібності». Це виявляється у тому, що жінки домагаються злагодженої роботи команди, намагаються у відносинах із людьми досягати порозуміння і знаходити спільну мову, добре відчувають і вгадують настрої товаришів (значні відмінності на 1% рівні значущості); чим вище у чоловіків прояви маскулінності, тим більшою мірою виявляються їх лідерські якості, у той же час, чим менше у жінок виявляються фемінні якості, тим більшою мірою виявляються у них лідерські якості; чим вище у чоловіків і жінок показник маскулінності, тим краще вони вміють керувати собою, зберігати самовладання у важких ситуаціях; Чим вище у чоловіків показники фемінінності, тим більше вони схильні до творчого підходу у вирішенні завдань; високий рівень андрогінності, тобто прояв одночасно чоловічих та жіночих рис, сприяє розвитку у жінок таких лідерських якостей як «уміння працювати з групою», тобто сприяє тому, що жінки-андрогіни вибудовують ефективні міжособистісні взаємини у групі, засновані на довірі, взаємопідтримці та розумінні, одночасно, вирішуючи ефективно вирішуючи перед групою поставлені завдання.

Висновок. Чим вищі у чоловіків і жінок показник маскулінності, тим краще вони вміють керувати собою, зберігати самовладання у важких ситуаціях; Чим вище у чоловіків показники фемінінності, тим більше вони схильні до творчого підходу у вирішенні завдань. Притаманна фемінним чоловікам емоційність, емпатійність дозволяє їм шукати і пробувати щось нове, вибираючи, у тому числі, творчі професії. Високий рівень андрогінності, тобто прояв одночасно чоловічих і жіночих рис, сприяє розвитку у жінок таких лідерських якостей як «уміння працювати з групою», тобто сприяє тому, що жінки-андрогіни вибудовують ефективні міжособистісні взаємини в групі, засновані на довірі, взаємопідтримці та розумінні поставлених завдань

Біографії авторів

Леся Хоменко-Семенова, Національний авіаційний університет

доцент кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Костянтин Істратов, Національний авіаційний університет

Студент

Леся Оксамитна, Національний авіаційний університет

викладач кафедри української мови та культури

Посилання

Джеймс, Ф. Л. (2001). Самовиконуване пророцтво: Гендер з соціально-психологічного погляду. СПб.: Пітер. 144–161.

Підбуцька, Н. В. (2015). Теоретичний аспект вивчення гендерних особливостей уявлень про лідерства студентської молоді. Харків: НТУ "ХПІ". 44 (48), 62–72.

Хоменко-Семенова, Л. О. (2015). До проблеми формування творчих здібностей студентів ВНЗ у сучасному трансформаційному середовищі. Вісник Національного авіа-ційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія : зб. наук. праць. К.: НАУ. 6, 147–151.

Cattel, R. (1965). The scientific analysis of personality/ Baltimore: Penguin Books.

Komives, S. R., Lucas, N., McMahon, T. R. (2013). Exploring leadership: For collegestudents who want to make a difference (3rd ed.). San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Northouse, P. G. (2016). Leadership: Theory and practice (7th ed.). Los Angeles, CA:SAGE.

Patton, L. D., Renn, K. A., Guido, F. M., Quaye, S. J. (2016). Student development incollege: Theory, research, and practice (3rd ed.). San Francisco, CA: Jossey-Bass.

West, C., Zimmerman, D. H. (1987). Doing gender. Gender and Society. 1. 125–151.

Downloads

Опубліковано

2023-01-13

Номер

Розділ

Статті