ВПЛИВ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ НА ВИБІР СТРАТЕГІЇ ПОВЕДІНКИ В КОНФЛІКТІ

Автор(и)

  • Дар`я Бондарчук Національний авіаційний університет
  • Наталія Проскурка Національний авіаційний університет

DOI:

https://doi.org/10.18372/2411-264X.21.17094

Ключові слова:

емоційний інтелект; конфлікт; особливості конфліктної поведінки;, стратегії поведінки в конфлікті; юнацький вік

Анотація

Метою дослідження є вивчення впливу емоційного інтелекту осіб юнацького віку на вибір стратегії поведінки в конфлікті. Актуальність дослідження визначено сьогоденням, соціально-політичною ситуацією як в Україні так і цілому світі.  Застосовано такі методи психодіагностичного дослідження: методика діагностики емоційного інтелекту Н. Холла; опитувальник Томаса-Кілмена «Визначення типу поведінки особистості у конфліктній ситуації», тест «Самооцінка конфліктності» В. Ряховського та тест соціального самоконтролю М. Снайдера (в адаптації А. Рукавишнікова та М. Соколової). Результати. В ході емпіричного дослідження було встановлено, що у майже половини респондентів було виявлено низький рівень емоційного інтелекту. Досліджуючи складові емоційного інтелекту було визначено, що у здобувачів є проблеми із управлінням своїми емоціями та самомотивацією, а найкраще розвинені емоційна обізнаність  та емпатія. В той же час, було встановлено той факт, що за результатами опитувальника Томаса-Кілмена «Визначення типу поведінки особистості у конфліктній ситуації», більшість респондентів використовують стратегії уникнення та компромісу. Спираючись на результати методики «Самооцінка конфліктності» В. Ряховського було визначено, що у більшої частини респондентів (60,0%) слабо виражена конфліктність. В той же час, у чверті (25,0%) респондентів виявлено виражену або високо виражену конфліктність. Також було визначено, що за результатами тесту соціального самоконтролю М. Снайдера (в адаптації А. Рукавишнікова та М. Соколової) більша половина (56,6%) респондентів мають середній рівень соціального самоконтролю. Висновки. За результатами статистичної обробки даних було визначено існування додатного кореляційного зв’язку між рівнем емоційного інтелекту та стратегією поведінки в конфлікті «співробітництво» (р ≤ 0,01), стратегією «компроміс» (р ≤ 0,05) та від’ємного кореляційного зв’язку зі стилем «уникнення» (р ≤ 0,01). Також було виявлено існування додатних кореляційних зв’язків між такими компонентами емоційного інтелекту, як «самомотивація» та «управління своїми емоціями» зі стратегією поведінки в конфлікті «співробітництво» (р ≤ 0,05), «емоційна обізнаність» та «розпізнання емоцій інших людей» зі стратегією «компроміс» (р ≤ 0,05), «емоційна обізнаність» зі стратегією «співробітництво» та «емпатія» зі стратегією «компроміс» (р ≤ 0,01). Виявлено від’ємні кореляційні зв’язки між «емоційною обізнаністю», «управлінням власними емоціями» та стратегією «уникнення» (р ≤ 0,01), між «розпізнанням емоцій інших людей» та стратегією «суперництва» (р ≤ 0,01), між емпатією на «суперництвом» (р ≤ 0,01). Таким чином, зроблено висновок, про вплив емоційного інтелекту на вибір стратегії поведінки в конфлікті у осіб юнацького віку

Біографії авторів

Дар`я Бондарчук, Національний авіаційний університет

магістр з практичної психології

Наталія Проскурка, Національний авіаційний університет

доцент кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Посилання

Бантишева, О. О. (2015). Особливості та чинники емоційного інтелекту осіб юнацького віку. Проблеми сучасної психології. 30, 61-78.

Бондарчук, Д.П. (2022). Дослідження емоційного інтелекту осіб юнацького віку. Матеріали ХI Міжнародної науково-практичної конференції: Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах воєнного стану, 20 травня 2022. Київ, ДЗВО «УМО», 31-35.

Дерев'янко, С. (2008). Актуалізація емоційного інтелекту в емоціогенних умовах. Київ, 96-104.

Джелалі, В.О. (2006). Психологія вирішення конфліктів. Харків-Київ, 320.

Проскурка, Н.М., Бондар, Л.В. Синчук, В.В. (2020). Вплив самоставлення студентів на вибір стилю поведінки в конфлікті. Габітус. Одеса, 13 (2), 14-18.

Downloads

Опубліковано

2023-01-13

Номер

Розділ

Статті