ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВІ ЯКОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ З МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

Автор(и)

  • Наталія Ладогубець Національний авіаційний університет

DOI:

https://doi.org/10.18372/2411-264X.21.17078

Ключові слова:

компетенція; професіоналізм; професійно важливі якості; професійно важливі якості майбутнього фахівця з міжнародного права; фахівець з міжнародного права

Анотація

У статті проаналізовано сутність і теоретичні засади поняття «професійно важливі якості майбутнього фахівця з міжнародного права» з урахуванням сучасних професійних вимог до майбутніх фахівців. Мета статті полягає в аналізі наукового визначення поняття «професійно важливі якості майбутнього фахівця з міжнародного права». Проаналізовано ряд вітчизняних і зарубіжних наукових, науково-публіцистичних джерел, у яких особливу увагу приділено поняттю «професійно важливі якості». З використанням методів наукового пізнання: теоретичних (вивчення, аналіз, синтез, порівняння, узагальнення наукової літератури з проблеми дослідження, систематизація і узагальнення отриманих даних), що дали змогу з’ясувати ряд питань як теоретичного, так і методологічного характеру стосовно професійно важливих якостей майбутніх фахівців з міжнародного права із урахуванням особливостей сучасного етапу розвитку суспільства.

Результати дослідження, проведеного на основі теоретичного осмислення наукових праць, визначено поняття «професійно важливі якості майбутнього фахівця з міжнародного права» показали, що проведений теоретико-методологічний дискурс поняття «професійно-важливі якості майбутніх фахівців з міжнародного права» є комплексом особистісних властивостей, індивідуальних психофізіологічних і соціально важливих якостей, які сприяють успішному виконанню майбутньої професійної діяльності, розв’язанню складних спеціалізованих завдань з багатовекторною невизначеністю, особистісно-професійному зростанню й удосконаленню

Біографія автора

Наталія Ладогубець, Національний авіаційний університет

декан факультету лінгвістики та соціальних комунікацій

Посилання

Опришко, В.Ф. (2013). Особливості підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах України: сучасний стан і шляхи подальшого розвитку. Правове регулювання економіки. 13. 6-27.

Психологічний тлумачний словник найсучасніших термінів. (2009). Харків : Прапор, 672 с.

Шапар, В.Б. (2005). Сучасний тлумачний психологічний словник. Харків: Прапор, 640 с.

Шадриков, В.П. (2004). Новая модель специалиста: инновационная подготовка и компетентностный подход. Высшее образование сегодня. 8. 26 – 31.

Рибалка, В.В. (2005). Психологія праці особистості: навч.-метод. посіб. Київ: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 60 с.

Ясюкова, Л.А. (1990). Взаимосвязь индивидуально-психологических характеристик в структуре профессиональных способностей. Вопросы психологии. 5, 37–45.

Гурська, О. (2017). Аналіз професійно важливих якостей фахівців у галузі інформаційних технологій. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. Київ. 10(17), 45-51.

Navarro-Castro, L. (2010) Peace Education. In: A pathway to a Culture of Peace. Mirieam College: Center of Peace Education, р. 211.

Downloads

Опубліковано

2023-01-13

Номер

Розділ

Статті