ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОДІЇ НАУКОВИХ І БУДЕННИХ ЗНАНЬ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ

Автор(и)

  • Валентина Анатоліївна Семиченко Національний авіаційний університет
  • Катерина Георгіївна Артюшина Київський національний університет імені Тараса Шевченка

DOI:

https://doi.org/10.18372/2411-264X.18.15490

Ключові слова:

буденні знання, види психологічної інформації, специфіка діяльності практичного психолога, наукові знання, професійна підготовка майбутніх психологів

Анотація

В статті розглядається проблема співвідношення наукової і буденної психології в діяльності практичного психолога, а також представленості буденних знань у процесі підготовки практичних психологів. Мета дослідження - з’ясувати смислові відносини, які складаються між буденними і науковими знаннями у професійній свідомості майбутніх практичних психологів. Відповідно завданнями дослідження були: визначення на основі теоретичного аналізу особливостей наукового і буденного знання; емпіричне дослідження уявлень студентів про представленість в їх  свідомості буденних і наукових  знань; аналіз співвідношення наукових і буденних знань в діяльності практичного психолога; розкриття перспективних  шляхів інтеграції буденних і наукових знань у  процесі професійної підготовки майбутніх практичних психологів.  Для досягання дослідницьких цілей і завдань у дослідженні було використано методи: аналіз наукової літератури, включене педагогічне спостереження, аналіз результатів виконання студентами індивідуальних завдань, анкетне опитування, контент-аналіз психологічних текстів.

Проведений теоретичний аналіз дозволив виділити і охарактеризувати види психологічних знань, які циркулюють в сучасному суспільстві. Розкрито їх якісні відмінності, охарактеризовано конфлікти, які виникають між науковими знаннями і іншими видами. Розкрито інтегративний характер буденних знань, які на рівні конкретних індивідів «вбирають» в себе, всі інші види знань. На основі теоретичного аналізу літературних джерел  розкрита  важлива роль буденних знань в діяльності практичного психолога. За результатами теоретичного аналізу і емпіричних даних конкретизовано таку проблему професійної підготовки майбутніх практичних психологів, як залучення буденного знання в усіх його різновидах до взаємодії з знанням науковим. Наведено приклади відповідних навчальних завдань для студентів,  виконання яких буде активізувати у них побутові знання і поступово підводити до засвоєння знань наукових на засадах їх інтеграції

Біографії авторів

Валентина Анатоліївна Семиченко, Національний авіаційний університет

доктор психологічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Катерина Георгіївна Артюшина, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

магістрантка з психології

Посилання

Бондаренко, А. Ф. (1991). Социальная психотерапия личности (психосемантический подход). Киев : КГП ИИЯ.

Семиченко, В. А. (2020). Смислові орієнтири викладання навчального предмету «Методичні та теоретичні проблеми глибинної психології». Вісник національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія»: зб. наук. пр. Київ: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», Вип. 1 (16), 187-196.

Станкевич, Г.О. (1999). О диалогической природе психотерапевтических изменений. Московский психотерапевтический журнал, 2 (22), 24-27.

Швалб, Ю. М. (2003). Целеполагающее сознание (психологические модели и исследования). Киев : Миллениум.

Джерджен, Кеннет Дж. Технология и трансформация педагогического проекта // Теоретические вопросы образования (2015). Хрестоматия. Ч. 2. Социальный конструктивизм: многообразие образовательных проектов / сост. : А. А. Полонников, А. М. Корбут, Н. Д. Корчалова. Минск : БГУ

Downloads

Опубліковано

2021-06-01

Номер

Розділ

Статті