ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

Автор(и)

  • Анжеліка Миколаївна Кокарєва Національний авіаційний університет

DOI:

https://doi.org/10.18372/2411-264X.18.15478

Ключові слова:

мультимедійні технології, професійна підготовка, інформаційно-комп’ютерні технології, освітні платформи, освітні технології, пандемія

Анотація

У статті проводиться аналіз використання мультимедійних технологій в процесі професійної підготовки студентів факультету лінгвістики та соціальних комунікацій Національного авіаційного університету в умовах пандемії. Увагу зосереджено на особливостях використання мультимедійних технологій, упровадження в освітній процес під час пандемії в процессі викладання. Мета статті полягає у дослідженні використання мультимедійних технологій в процесі професійної підготовки студентів в умовах пандемії. Спираючись на дослідження проблеми, з огляду на те, що впровадження мультимедійних технологій навчання у процес професійної підготовки майбутніх студентів має бути дидактично і методично доцільним, нами уточнено й обґрунтовано теоретичні засади використання мультимедійних засобів навчання у професійній підготовці студентів. З використанням методів наукового пізнання: теоретичних (вивчення, аналіз, синтез, порівняння, узагальнення наукової літератури з проблеми дослідження, систематизація і узагальнення отриманих даних, педагогічне моделювання), що дали змогу з’ясувати переваги та недоліки використання мультимедійних технологій в процесі професійної підготовки студентів в умовах пандемії; емпіричних (інтерв’ювання, анкетування, спостереження за освітнім процесом), що уможливили визначення доцільності використання мультимедійних технологій в процесі професійної підготовки студентів в умовах пандемії..

Результати дослідження показали, що проведене експериментальне дослідження довело, що використання мультимедійних технологій в процесі професійної підготовки студентів спеціальності 053 «Психологія», 231 «Соціальна робота» дозволяє виявити сильні та слабкі сторони , про що свідчить проведене анкетування про використання мультимедійних технологій у процесі  професійної  підготовки  в  процесі  викладання  курсів  циклу професійної підготовки. В дослідженні зроблено акцент на значення використання в процесі професійної підготовки майбутніх бакалаврів мультимедійних засобів та програмного забезпечення в період пандемії. Зроблено висновок, що про те, що використання мультимедійних технологій пов’язано з візуалізацією теоретичного матеріалу, значною мірою підвищує якість викладання, а також ефективність сприйняття інформації студентами

Біографія автора

Анжеліка Миколаївна Кокарєва, Національний авіаційний університет

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та психології професійної освіти, заступник декана факультету лінгвістики та соціальних комунікацій

Посилання

Бойко, Ю. І. (2013). Мультимедіа як інструмент невербального навчання. Взято з http: http://int-konf.org/konf042013/206-boyko-yu-multimeda-yak-nstrumentneverbalnogo-navchannya-na-zanyatt-z-nozemnoyi-movi.html.

Буйницька, О. П. (2012). Інформаційні технології та технічні засоби навчання: навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 240 с.

Дрешер, Ю. Н. (2007). Применение мультимедийных технологий в образовательном процессе. Взято з http: //www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2007/cd/153.pdf

Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні (затверджено Постановою МОН України В.Г. Кременем 20 грудня 2000 р.)

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження положення про дистанційне навчання. Взято з: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z070313/print1389899592029395

Пінчук, О. (2007). Проблема визначення мультимедіа в освіті: технологічний аспект. Нові технології навчання. Київ, 46, 55–58.

Синиця, М.О. (2014). Використання мультимедійних технологій у навчальному процесі ВНЗ як засіб формування педагогічних знань. Професійна педагогічна освіта: становлення і розвиток педагогічного знання. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 418-438.

Kokarieva, A., Khomenko-Semenova, L., Glushanytsia, N., Ievtushenko, I., & Odarchenko, R. (2019). Information and Communication Technologies in the Professional Training of Engineers. International Workshop on Conflict Management in Global Information Networks (CMiGIN 2019). Lviv. 29 November. CEUR-WS.org, online.

Luzik, E., Kokarieva, A., Hurska, O., Veselska, О., М., & Konivitska, Т. (2019). Information technology for formation and implementation of the personal trajectory of a future specialist's success in the information and educational environment. Cyber Hygiene (CybHyg-2019): proceedings of the international workshop. Kyiv, Ukraine, November 30. Kyiv, 556-570. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2654/

Downloads

Опубліковано

2021-06-01

Номер

Розділ

Статті