РОЛЬ ЗАКЛАДІВ ЮРИДИЧНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18372/2307-9061.60.15976

Ключові слова:

громадянське суспільство, заклади вищої освіти, вища юридична освіта

Анотація

Мета: дослідити основні фактори впливу юридичних вищих закладів на формування та розвиток громадянського суспільства в Україні та світі. Методи дослідження: порівняння, аналізу, індукції, дедукції, пізнавально-аналітичний та інші засоби. Результати: узагальнено вимоги щодо забезпечення якісної юридичної освіти, яка є необхідною умовою для розвитку основних інституцій громадянського суспільства. Обгрунтовано практичне та теоретичне значення закладів юридичної вищої освіти для розвитку громадянського суспільства. Обговорення: з урахуванням історичних, політичних та інших чинників у країнах світу динамічні процеси розвитку громадянського суспільства формувалися та розвиваються за різними показниками та умовами. Проте суспільство в усьому світі постало перед єдиною необхідністю переосмислення ролі та суті громадянського суспільства. Наразі роль права набуває все більшого значення для врегулювання відносин між громадянським суспільством та державними впливами. Практичні та функціональні основи підтримки та розвитку громадянського суспільства забезпечуються, зокрема, завдяки і досягненню місії юридичних навчальних закладів вищої освіти.

Враховуючи складний динамічний процес формування та розвитку громадянського суспільства та його складових, вбачається за необхідне продовжити розпочате провідними вченими у галузі права та інших соціальних наук щодо внеску сучасних закладів вищої освіти, зокрема, юридичного спрямування, у розвиток громадянського суспільства.

Біографія автора

Катерина Водоласкова, Національний авіаційний університет

кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права

Посилання

Anheier Helmut K., Lang Markus, Toepler Stefan (2019). Civil society in times of change: Shrinking, changing and expanding spaces and the need for new regulatory approaches, Economics: The Open-Access, Open-Assessment E-Journal, ISSN 1864-6042, Kiel Institute for the World Economy (IfW), Kiel, Vol. 13, Iss. 2019-8, pp. 1-27. DOI: http://dx.doi.org/10.5018/economics-ejournal.ja.2019-8.

Blessinger Patrick, Sengupta Enakshi, Mahoney Craig. Towards higher education for a better civil society (2019). University World News. DOI: https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20191202120655146.

Diamond Larry. Rethinking Civil Society: Toward Democratic Consolidation. Journal of Democracy. Volume 5. Number 3. July 1994. Pp. 4-17 (Article). Published by Johns Hopkins University Press. DOI: https://doi.org/10.1353/jod.1994. 0041.

Foa Roberto Stefan, Ekiert Grzegorz. The weakness of postcommunist civil society reassessed. European Journal of Political Research. Volume 56. Issue 2. 2017. Pages 419-439. DOI: https://doi.org/10.1111/1475-6765. 12182.

Gruda Gjovalin, Gjuraj Tonin (1999). The Role of Higher Education in the Development of Civil Society in Albania, Higher Education in Europe, 24:4, 545-551. DOI: 10.1080/ 0379772990240407.

Ivar Bleiklie (1999) The University, the State, and Civil Society, Higher Education in Europe, 24:4, 509-526. DOI: 10.1080/ 0379772990240404.

Kogan Maurice and Stephen Hanney. Re-forming higher education. Vol. 50. Jessica Kingsley Publishers, 2000.

Michael Mussa. Meeting the Challenges of Globalisation. Journal of African Economies. Volume 12. Issue suppl_1. 1 February 2003, Pages 14–34. DOI: https://doi.org/10.1093/jae/ 12.suppl_1.14.

Llamazares Monica, Crosier David (1999). The Myth of Civil Society: Approaches to Societal Reconstruction in Southeastern Europe, Higher Education in Europe, 24:4, 553-560. DOI: 10.1080/0379772990240408.

Бхактиведанта Свами Прабхупада. Совершенные вопросы, совершенные ответы. 2018. 144 с.

Грішнова О. Соціальна відповідальність університетів України: порівняльний аналіз та основні напрями розвитку. Економіка. 2014. № 5(158). С. 47–49.

Лункіна Т.І. Формування соціальної відповідальності у вищих навчальних закладах України. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2015. Вип. 12. С. 145-147.

Педагогіка вищої школи. Київ: Педагогічна думка, 2009. 256 с.

References

Anheier Helmut K., Lang Markus, Toepler Stefan (2019). Civil society in times of change: Shrinking, changing and expanding spaces and the need for new regulatory approaches, Economics: The Open-Access, Open-Assessment E-Journal, ISSN 1864-6042, Kiel Institute for the World Economy (IfW), Kiel, Vol. 13, Iss. 2019-8, pp. 1-27. DOI: http://dx.doi.org/10.5018/economics-ejournal.ja.2019-8.

Blessinger Patrick, Sengupta Enakshi, Mahoney Craig. Towards higher education for a better civil society (2019). University World News. DOI: https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20191202120655146.

Diamond Larry. Rethinking Civil Society: Toward Democratic Consolidation. Journal of Democracy. Volume 5. Number 3. July 1994. Pp. 4-17 (Article). Published by Johns Hopkins University Press. DOI: https://doi.org/10.1353/jod.1994.0041.

Foa Roberto Stefan, Ekiert Grzegorz. The weakness of postcommunist civil society reassessed. European Journal of Political Research. Volume 56. Issue 2. 2017. Pages 419-439. DOI: https://doi.org/ 10.1111/1475-6765.12182.

Gruda Gjovalin, Gjuraj Tonin (1999). The Role of Higher Education in the Development of Civil Society in Albania, Higher Education in Europe, 24:4, 545-551. DOI: 10.1080/0379772990240407.

Ivar Bleiklie (1999) The University, the State, and Civil Society, Higher Education in Europe, 24:4, 509-526. DOI: 10.1080/0379772990240404.

Kogan Maurice and Stephen Hanney. Reforming higher education. Vol. 50. Jessica Kingsley Publishers, 2000.

Michael Mussa. Meeting the Challenges of Globalisation. Journal of African Economies. Volume 12. Issue suppl_1. 1 February 2003, Pages 14–34. DOI: https://doi.org/10.1093/jae/12. suppl_1.14.

Llamazares Monica, Crosier David (1999). The Myth of Civil Society: Approaches to Societal Reconstruction in Southeastern Europe, Higher Education in Europe, 24:4, 553-560. DOI: 10.1080/0379772990240408.

Bhaktivedanta Svami Prabhupada. Sovershennye voprosy, sovershennye otvety. 2018. 144 s.

Grishnova O. Social’na vidpovidal’nist’ universytetiv Ukrai’ny: porivnjal’nyj analiz ta osnovni naprjamy rozvytku. Ekonomika. 2014. № 5(158). S. 47–49.

Lunkina T.I. Formuvannja social’noi’ vidpovidal’nosti u vyshhyh navchal’nyh zakladah Ukrai’ny. Naukovyj visnyk Hersons’kogo derzhavnogo universytetu. 2015. Vyp. 12. S. 145-147.

Pedagogika vyshhoi’ shkoly. Kyi’v: Pedagogichna dumka, 2009. 256 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-30

Як цитувати

Водоласкова, К. (2021). РОЛЬ ЗАКЛАДІВ ЮРИДИЧНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право», 3(60), 202–210. https://doi.org/10.18372/2307-9061.60.15976

Номер

Розділ

ПРАВОВА ОСВІТА